Ny bydel ved havnen

Der er lagt op til, at Kongens Enghave og det nye Sydhavn på Teglholmen skal forbindes bedre.
En ny forbindelse henover den stærkt befærdede Sydhavnsgade skal sikre nemmere adgang til vandet, mere byliv og sikker færdsel for beboere og studerende. Foto: Anders Rosendal, Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune.
En ny forbindelse henover den stærkt befærdede Sydhavnsgade skal sikre nemmere adgang til vandet, mere byliv og sikker færdsel for beboere og studerende. Foto: Anders Rosendal, Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune.

Københavns Kommune ønsker at binde Sydhavn bedre sammen og tilføre området mere liv og energi. Det skal ske med bedre infrastruktur, grønne løsninger og ved at fremhæve områdets attraktioner: Havnebadet, Valbyparken og Aalborg Universitet.

Sammen med en bedre fysisk kobling af Kongens Enghave og det nye område i Sydhavn skal attraktionerne gøre Sydhavn til et mere trygt og tilgængeligt område at færdes.

I dag er det nye Sydhavn mere orienteret mod Indre By end mod Kongens Enghave, og de to områder deles ikke kun trafikalt, men er også meget forskellige med hensyn til beboernes baggrund og boligernes ejerformer. Men begge områder har stærke kvaliteter, der kan tydeliggøres og derved komme bydelen og hele byen til gode, mener overborgmester Frank Jensen.

– Alle skal have glæde af, at København åbner sig mod havnen. Jeg arbejder for en by, der hænger sammen. Vi skal have en blandet by med plads til at alle fra bistandsmodtageren til butiksassistenten, psykologen og kundechefen. Vi skal være bedre til at udnytte mulighederne i de forskellige bydele. Derfor ser jeg frem til undersøgelsens resultater, siger overborgmester Frank Jensen.

Bedre adgang til vandet

Han refererer til den forundersøgelse, som Københavns Kommune og KAB er ved at sætte i gang for at finde konkrete løsninger på at skabe bedre forbindelser i Sydhavn. Realdania bidrager til projektet med finansiering af analysen.

– Jeg er overbevist om, at en fysisk forbindelse for de bløde trafikanter på tværs af Sydhavnsgade vil give et stort løft for den samlede Sydhavn. Udfordringen – og det, der nu skal analyseres – er, hvordan dette gøres på tværs af en af de vigtigste indfaldsveje til København, siger Jesper Nygård, administrerende direktør i Realdania.

Forundersøgelsen indgår i kommunens øvrige arbejde med at udvikle bydelen i samarbejde med relevante lokale aktører som Aalborg Universitet, lokaludvalg, grundejere, investorer, boligorganisationer samt fonde.

– Sammen med den almene sektor investerer Københavns Kommune milliarder i at styrke kvaliteterne i det gamle Sydhavn med Metro, renovering af almene boliger, ny badestrand og genopretning af Harrestrup Å. Samtidig bygger vi en helt ny bydel ved havnen. Vi skal have de to bydele til at smelte sammen til en. Det kræver en bedre forbindelse over Sydhavnsgade, siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell.

Relateret indhold