Forsvaret kæmper mod PCB

Forsvaret arbejder på at reducere PCB-indholdet i sine mange bygninger. Tre forskellige metoder er blevet afprøvet.
Arkivfoto af en kanon ved det verdensberømte Kronborg, der blev opført længe inden 1950 og derfor næppe har problemer med PCB i indeluften. Foto: Colourbox.
Arkivfoto af en kanon ved det verdensberømte Kronborg, der blev opført længe inden 1950 og derfor næppe har problemer med PCB i indeluften. Foto: Colourbox.

Forsvaret var med, da den første systematiske kortlægning af PCB i danske bygninger blev gennemført, og er nu blandt de første til at høste praktiske erfaringer med, hvordan man effektivt reducerer PCB i indeluften. Det oplyser Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste.

Ud af en stikprøveundersøgelse på cirka 300 af Forsvarets bygninger, der er opført i den periode, hvor man brugte PCB i byggematerialer, blev der i to bygninger målt et let forhøjet niveau af PCB i indeluften.

De to bygninger har dannet rammen om testcases for at give konkrete erfaringer til Forsvarets videre arbejde med afhjælpning af PCB.

Positive erfaringer

I den ene bygning stammer PCB’en i indeluften fra de oprindelige fuger ved vinduerne. Her har man testet to forskellige måder at afhjælpe problemet på: Øget ventilation og sanering af fugerne.

I den anden bygning var der PCB i malingen. Her forsøgte man sig med en særlig grundig rengøring af alle overflader.

Alle tre test har på kort tid nedbragt PCB-indholdet i indeluften til et niveau, der ligger væsentligt under Arbejdstilsynets grænseværdier, oplyser Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste.

665 bygninger skal undersøges

– Resultaterne er meget opmuntrende. Specielt er resultatet af rengøringen overraskende positivt. Den bedste løsning skal vurderes i de enkelte tilfælde, men med disse tests har vi fået gode redskaber i værktøjskassen til det videre arbejde, siger Henrik Sørensen, projektleder ved Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste.

Forsvaret går nu i gang med at undersøge de resterende cirka 665 bygninger fra den periode, hvor PCB blev brugt i danske byggematerialer ( 1950-1977). Opgaven er i udbud og påbegyndes i løbet af efteråret.

Relateret indhold