Byggefirmaer slipper for dansk særskat

Efter en ihærdig indsats fra blandt andet Dansk Byggeri har Skat erkendt, at reglerne om skat på arbejdsudleje er blevet administreret for stramt. Dansk Byggeri roser skatteministeren for hans rolle i sagen.
Arkivfoto: Colourbox.
Arkivfoto: Colourbox.

I næsten to år har der hersket en usikker retstilstand for virksomheder og udenlandske vikarer i Danmark. Årsagen er den såkaldte skat på arbejdsudleje – en dansk særskat, man ikke har i andre EU-lande, oplyser Dansk Byggeri.

Skattereglerne blev skærpet i forbindelse med skattereformen fra 2012, som regeringen og VK stod bag. De indebærer, at når en udenlandsk virksomheds medarbejdere bliver stillet til rådighed for en dansk virksomhed, og medarbejderne udfører arbejde, der er “en integreret del” af den danske virksomheds aktiviteter, skal de udenlandske medarbejdere fra dag 1 beskattes med 35,6 procent i arbejdsudlejeskat.

Praksis fulgte ikke loven

– I det oprindelige lovforslag, blev tomatplukkere fra udlandet brugt som det typiske eksempel på en situation, der udløser skat på arbejdsudleje. I det tilfælde er det vel fair at sige, at der næppe tilføres en specialkompetence til det danske arbejdsmarked, vi ikke selv råder over, siger Bo Sandberg, cheføkonom i Dansk Byggeri.

Alligevel blev praksis blandt andet i Skatterådets afgørelser, at hvis den indlejede udenlandske arbejdskraft blot tilhørte samme branche, som den danske køber af ydelsen, så skulle der som udgangspunkt ske arbejdsudlejebeskatning, fortæller Bo Sandberg:

– Det betød en utålelig konkurrenceforvridning. I en lille åben økonomi som vores er det dybt problematisk, hvis en dansk virksomhed ikke kan hyre specialiseret udenlandsk arbejdskraft ind uden at få et skattesmæk, som en tilsvarende udenlandsk virksomhed, der opererer på dansk grund, ikke får.

Risiko for dobbeltbeskatning

Arbejdsudlejeskatten har givet betydelige forviklinger med vores største samhandelspartner, Tyskland, som ikke anerkendte den danske fortolkning af reglerne.

Det betød, at tyske lønmodtagere, der arbejdede i Danmark, risikerede at blive dobbeltbeskattede. For virksomhederne betød arbejdsudlejeskatten, at man mistede opgaver samt en myriade af administrative byrder blandt andet med at indsamle løn- og skatteoplysninger fra udlandet.

– Dansk Byggeri har siden efteråret 2013 været i en god og tæt dialog med Skat, og det har medvirket til, at regeringen i løbet af foråret kom til den erkendelse, at der var behov for et nyt generelt styresignal om fortolkningen af arbejdsudlejereglerne, fortæller Bo Sandberg.

Underleverandører slipper

20. juni offentliggjorde SKAT så det endelige styresignal. Her erkendes det, at den danske praksis i visse situationer ikke har været i overensstemmelse med de fælles OECD-aftaler.

Det slås samtidig fast, at entrepriser og reelle udenlandske underleverandører for eksempel på bygge- og anlægsområdet ikke længere som udgangspunkt er omfattet af skat på arbejdsudleje.

Stor ros til Skatteministeren

– Der er virkelig grund til at rose regeringen og især skatteminister Morten Østergaards ageren i denne sag. Han har stået fast og været prisværdigt klar i mælet, siger Bo Sandberg.

SF og Enhedslisten havde 25. juni indkaldt Skatteministeren til samråd i Folketingets Skatteudvalg om det nye styresignal om arbejdsudleje. Et samråd, hvor også Dansk Byggeri var repræsenteret.

– På samrådet slog den velforberedte Morten Østergaard fast, at det nye styresignal om arbejdsudleje ganske vist var en lempelse i forhold til den tidligere praksis, men ikke i forhold til loven. Ministeren understregede også, at det ikke er SKATs opgave at kradse flest muligt penge ind, men at sørge for korrekt skattebetaling. Hverken mere eller mindre, siger Bo Sandberg.

Relateret indhold