Nyt er ikke altid bedst – vil skabe nyt boligliv i gamle bygninger

Boligbyggeriet er en stigende klima-og ressourceudfordring. Nu går GI, Landsbyggefonden, Dreyers Fond og Realdania sammen for at skabe flere nye boliger ud af eksisterende bygninger.
Et sort hus med høj rejsning og træterrasse med borde, stole og grill i Espergærde
I Espergærde er dette hus fra 1960'erne omdannet fra et traditionelt enfamilieshus til en moderne bolig med plads til tre generationer. Foto: Foz Arkitekter

Der er potentiale for at etablere omkring 35.000-70.000 boliger i uudnyttede tagetager, tomme erhvervsejendomme og industribygninger, viser analyser. Og da befolkningen forventes at øges med cirka 280.000 borgere i de 30 mest voksende kommuner frem mod 2040 er der behov for flere boliger. Boligerne skal helst ikke være nye, da nybyggeri oftest presser både klimaet og de svindende ressourcer.

Det er tankerne bag et nyt partnerskab, Bevar Mere, som Grundejernes Investeringsfond, Landsbyggefonden, Dreyers Fond og Realdania nu går sammen om. De har lagt 45 mio. kr. i en pulje for gennem de næste fire år at skabe viden og værktøjer for både professionelle og private bygherrer, som skal motivere til valget af renovering og transformation frem for nedrivning og nybyggeri.

Læs også

Dropper nedrivning: Vil bygge grønne boliger i gammelt rådhus

– Der er potentiale for mange flere boliger, hvis vi finder stærkere metoder og værktøjer til at etablere lejligheder oppe under tagene og i tomme lokaler i stueetagerne i de mange ejendomme, som dominerer bykernerne. Vi skal bidrage til at gøre valget lettere og enklere, end det er i dag, forklarer adm. direktør Susanne Borenhoff fra Grundejernes Investeringsfond, der bidrager til indsatsen med solide erfaringer fra projekter med fokus på renovering.

Enhver bygning rummer et potentiale

Når boligbyggeriet skal ændres, kræver det, at indsatsen angribes fra flere vinkler på samme tid. Hver aktør besidder viden og ekspertise samt erfaringer fra eksisterende projekter og indsatser, der kan inspirere både byggebranchen og danskerne til mere genanvendelse i boligbyggeriet.

I København S ligger en tidligere bogdistributionscentral, som nu er omdannet til kombineret bolig, erhverv og fællesskaber. Foto: Thomas Rockall Muus

På den måde kan indsatsen bidrage til at reducere klimaaftrykket og ressourceforbruget fra renoveringer og boligbyggeri og samtidig øge udbuddet af varierede boliger. Det kan bl.a. ske gennem transformation af parcelhuse, hvor der ofte bor en-to personer i énfamiliehuse, der potentielt kan rumme fire personer eller flere.

Læs også

Borgmester: “Naturbyen hæver barren for fremtidens boligkvarterer”

– Den eksisterende bygningsmasse kan bidrage med meget. Materialer kan blive genbrugt, og de potentialer, som enhver bygning rummer, kan anvendes til at skabe varierede rammer for et hverdagsliv med livskvalitet, mere fællesskab og en bedre klimaadfærd. Men der mangler viden, incitamenter og metoder til at få den måde at etablere boliger på op i skala – både hos professionelle aktører og hos danskerne generelt, siger filantropidirektør Nina Kovsted Helk fra Realdania.

I løbet af efteråret lanceres en hjemmeside, hvor man kan finde mere viden, læse om relevante værktøjer og finde inspiration til at bevare mere, oplyser parterne bag Bevar Mere.

Relateret indhold