Nye vinkler: Helhedsorienteret klimaplanlægning kan gøre byer grønnere

Fire nye pilotprojekter skal gøre kommunerne klogere på, hvordan de bedst kan planlægge deres byer grønnere. Samlet modtager de 1,6 mio. kr. fra Plan22+.
Cyklister i Vestergade i Aarhus - der er god plads til cyklisterne. Solen skinner
Aalborg og Aarhus Kommuner har sammen modtaget støtte, så de kan undersøge, hvordan grøn mobilitet kan gøre de to byers gader mere levende. Foto: Claus Bjørn Larsen

Fire kommunale pilotprojekter har samlet fået 1,6 mio. kr. i støtte fra Plan22+; en femårig indsats fra Plan- og Landdistriktsstyrelsen og Realdania, som frem mod 2027 skal udvikle ny viden og redskaber til at indfri klimamålsætninger gennem den fysiske planlægning i kommunerne.

De fire projekter får støtte, fordi de vil bidrage med ny viden om, hvordan den fysiske planlægning kan bidrage til den grønne omstilling og reduktion af CO2. Projekterne tager fat på nye temaer i den fysiske planlægning i forhold til de 11 pilotprojekter, der allerede er sat i gang via Plan22+. De har fokus på planlægningen i det åbne land, grøn mobilitet samt nye bæredygtighedsværktøjer.

Læs også

Arkitema: Fremtidens bæredygtige mobilitet giver mere levende byer

Konkret tager de nye pilotprojekter blandt andet fat om grøn mobilitet, levende bymidter, klimarigtige boligområder samt en sammenhængende og helhedsorienteret kommuneplan, der integrerer klima og energi.

De fire pilotprojekter er:

• Greve Kommune: En grønnere bevægelse i kommunens byområder ved brug af kommuneplanen som strategisk værktøj.

• Samsø Kommune: Langsigtet klimafokuseret planlægning. – Helhedsplan for Samsø.

• Herning Kommune: At bo i kommunen med fokus på livskvalitet og omtanke for klimaet.

• Aalborg og Aarhus Kommuner: Planlægning for levende bygader med grøn mobilitet. – Konkrete effekter, fysisk planlægning og strategiske redskaber.

Plan22+ virker igennem et selvstændigt sekretariat, som er forankret i Dansk Byplanlaboratorium. Formand for styregruppen for Plan22+ og programchef i Realdania, Astrid Bruus Thomsen, siger:

– Jeg synes, det er meget positivt, at projekterne her i anden ansøgningsrunde bidrager med nye vinkler til en klimabevidst og helhedsorienteret planlægning. Det handler blandt andet om at bruge planredskaberne til at skærpe en klimaorienteret planlægning og samtidig arbejde for at styrke naturen i byerne, sunde transportvaner, levende bymidter og kvalitet i boligmiljøer. Det bliver interessant at følge resultaterne af projekterne, siger hun.

Nye projekter kommer ind i byerne

Formålet med Plan22+ er at understøtte kommunernes klimaarbejde ved at udvikle det faglige grundlag for at vurdere, prioritere og diskutere, hvordan klimahensyn kan indarbejdes i den helhedsorienterede fysiske planlægning for velfungerende byer og landområder. I denne runde er det især byerne, der er i fokus, noterer sekretariatschef i Plan22+, Britt Vorgod Pedersen, sig:

– Det glæder mig, at vi med de nye projekter kommer mere ind i byerne og ser på, hvordan vi kan indrette byerne klimarigtigt. Og så bliver det spændende med et helhedsfokus i en ø-kommune, som i mange år har vist store ambitioner, når det gælder vedvarende energi.

Læs også

“Odense var bedst” – vinder international byudviklingspris

Sara Paarup, underdirektør i Plan- og Landdistriktsstyrelsen, tilføjer:

– Trafikken er en stor bidragyder til vores CO2-udslip, og i byerne fylder bilerne rigtig meget. Det er derfor glædeligt, at to af de nye projekter sætter fokus på samspillet mellem den grønne mobilitet, med flere cyklende og gående, og kvalitet i byen i form af byliv og grønne oplevelser.

Plan22+ blev præsenteret i slutningen af 2022. I alt ønskede 23 pilotprojekter støtte, da Plan22+ åbnede for ansøgninger i begyndelsen af 2023.

Erfaringer fra pilotprojekterne, ny viden og netværk vil blive formidlet gennem webinarer, seminarer, artikler m.v.

Relateret indhold