Ny platform bringer underjordisk infrastruktur frem i lyset

En ny digital platform vil kunne spare samfundet millioner af kroner ved at sætte en stopper for graveskader på ledninger, kabler og rør. Aarhus Vand, Arkil og LE34 står bag.
Hovedet af en gravermaskine blandt brudstykker af asfalt, som ved en graverskade.
Det er hurtigt gjort at grave hul på et vandrør eller grave et strømførende kabel over. Ny platform skal forhindre graveskader i fremtiden.

De fleste danskere har på et eller andet tidspunkt prøvet at stå uden vand, strøm eller – gisp! – wifi, fordi der er blevet gravet et kabel over i nabolaget eller en gravemaskine har lavet hul i et vandrør.

Samtidig bliver anlægsarbejdet afbrudt indtil skaden er udbedret. Det tager tid og ressourcer: Graveskader koster 2,8 mia. kr. over en ti-årig periode, anslog Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet i 2016. Det er altså en udgift på ca. 280 mio. kr. om året.

Læs også

Valby til Sydhavnen: 2,4 km lang tunnel skal sikre hovedstaden ved skybrud

Den udgift, det besvær og tidsspilde der følger med graveskader, vil man gerne være afhjælpe i det nyetablerede joint venture-selskab HeyPipe, som forsyningsselskabet Aarhus Vand, entreprenørvirksomheden Arkil og landinspektørfirmaet LE34 har stiftet.

Fragmenteret og upræcis data

Samtidig har selskabet etableret en digital platform af samme navn. Her kan entreprenører, graveaktører, forsyninger og myndigheder få unik adgang til data, som skal spare samfundet millioner af kroner og spildte ressourcer i graveskader.

– Årsagen til, at omfanget og omkostningerne ved graveskader er så store, skal findes i, at de nuværende data om den underjordiske infrastruktur er for fragmenteret og for upræcis, siger bestyrelsesformand for Arkil og for HeyPipe, Thomas Boe.

Han tilføjer:

Thomas Boe, der er bestyrelsesformand for Arkil og nu også joint venture-selskabet HeyPipe, vurderer, at den nye platform vil kunne spare anseelige ressourcer i forhold til afbrudte anlægsarbejder, når kabler, der ikke er registreret nogen steder, bliver gravet over.  

– På daglig basis går der anseelige ressourcer til spilde, når anlægsarbejder bliver afbrudt af overgravede kabler, der ikke er registreret nogen steder. Det problem løser vi med HeyPipe, som ikke blot kommer til at spare kunderne for frustrationer, men også kommer til at spare samfundet for kroner og øre samt den miljøbelastning, der er forbundet med ekstraarbejde.

Får større viden om undergrunden

HeyPipe er et avanceret, digitalt kort, hvor deling af data tjener alles interesser og indgår i et større samfundsperspektiv som one-point-of-entry til data om kritisk infrastruktur i undergrunden.

Platformen skal udgøre et supplement til ledningsejerregistret LER med unik 3D-dokumentation af ledningsanlæg, billeder af ledningsarbejder, højdeoplysninger på samtlige ledninger samt en dokumentation af de ledninger, der ikke er kendte af ledningsejere.

– Med HeyPipe minimerer vi helt sikkert graveskader i vores anlægsprojekter, fordi vi får en større viden om undergrunden. Jo større viden jo bedre kan vi også planlægge vores projekter og sikre en effektiv afvikling, fastslår Peter Hjortdal, der er afdelingschef for Klima & Afløb i Aarhus Vand.

Læs også

Lægger kilometervis af vandledninger – uden at grave

– Motivationen til at etablere HeyPipe har ligget i et ønske om at få bedre, hurtigere og mere valide data både til glæde for andre ledningsejere, entreprenører og egen virksomhed, understreger Peter Hjortdal.

Unik deling

HeyPipe bygger videre på de senere års digitale revolution i forsyningsbranchen i form af blandt andet opmålings-appen SmartSurvey, der omsætter en video optaget med en almindelig smartphone til en målfast 3D-billeder (punktsky).

Ved at vise, hvor på kortet ledningen er samtidig med, at den viser 3D-punktskyen og zoom på en detalje, får entreprenører, graveaktører, forsyninger og myndigheder overblik over virkelighedens kritiske infrastruktur. Datakilde: Novafos

– Det unikke ved HeyPipe er delingen. I stedet for at beskytte sine egne 3D-data om vores fælles infrastruktur i jorden, så deler vi dem med hinanden. En slags digital crowd-sourcing platform til håndtering, deling og kortlægning af data i den underjordiske infrastruktur, forklarer Torbjørn M. Pedersen, der er forretningschef for LE34 Forsyning og nu også adm. direktør i det nye selskab.

– Når vi deler data med hinanden, bliver vi stærkere og kan som samlet branche øge effektiviteten og sikkerheden i anlægsarbejde for nedgravning af ledninger i jorden, lige fra planlægning til udførsel og dokumentation i hele landet. Det vil reducere de samlede omkostninger og gener ved gravearbejde, øge forsyningssikkerheden og reducere graveskader og nedbrud, uddyber Torbjørn M. Pedersen.

En digital kopi af virkeligheden

3D-punktskydata i HeyPipe er en digital kopi af virkeligheden, der dokumenterer de faktiske forhold i jorden. Også de ledninger, der er ejet af andre end det selskab, der udfører det aktuelle anlægs- eller reparationsarbejde.

Forklaringen er, at punktskyen viser hele ledningsgraven sammenlignet med traditionel opmåling, hvor man går ud og opmåler egen ledning – og kun den – og ikke, hvad der ellers ligger af rør og kabler i jorden.

Relateret indhold