Store planer for stadionudvidelse på Vestegnen

Hvidovre præsenterer nu visionerne for idræts- og fritidsfaciliteter, der skal styrke fællesskabet i byen.
Luftfoto af kommende stadionudvidelse i Hvidovre.
Illustration: Nova5 Arkitekterne.

Både bredde- og eliteidrætten samt foreningslivet skal have markant bedre rammer i Hvidovre på den københavnske vestegn, og planerne er store.

Bl.a. skal løbebaner og atletikfaciliteter flyttes fra den nuværende placering på Hvidovre Stadion til en ny placering ved Strandmarkens Fritidscenter, godt 1 km syd for Hvidovre Stadion.

Her skal der opføres et helt nyt atletikstadion, en atletikhal og moderne faciliteter til en række andre idrætsgrene og foreninger, bl.a. en idrætshal med tilskuerpladser, der både skal fungere som skolehal for Langhøjskolen og som hal for kommunens idrætsforeninger.

Læs også

Entreprenør udvikler selv endnu et boligprojekt – denne gang i Silkeborg

Udover at adskille atletik og fodbold vil Hvidovre give mulighed for at udbygge Hvidovre Stadion, så det lever op til de krav, Divisionsforeningen stiller til et fodboldstadion i Superligaen fra 2028.

Udvidelsen af Hvidovre Stadion skal finansieres med privat kapital i samarbejde med HIF og således uden kommunale kroner. Hensigten er at sælge tre områder ved Hvidovre Stadion til byudvikling og ad den vej finansiere etableringen af de nye faciliteter til atletik mm., fortæller Hvidovres borgmester, Anders Wolf Andresen:

– Vi har et stort ønske om at skabe en meget tiltrængt sammenhængende udvikling af vores by. Med de visioner, vi nu lægger frem for et løft af dele af kommunens idræts- og fritidsfaciliteter, tager vi et stort skridt i en retning, der vil gøre rammerne for vores fællesskab her i Hvidovre endnu bedre. Vores by er jo ikke kun bygninger; den er rammen om det liv, vi lever, og vores hverdag med fællesskab og muligheder for udfoldelse.

Mere plads til andre sportsgrene

Borgmesteren understreger, at de planer, der nu bliver lagt frem, er meget foreløbige skitser, der langtfra er tegnet færdige.

Skitserne er vokset ud af en aftale i sidste års budgetforlig om at adskille atletik og fodbold.

Yderligere oplyses det, at der skal anlægges kunstgræsbaner på de eksisterende fodboldbaner ved Hvidovre Stadion, området ved Strandmarkens Fritidscenter samt et areal ved Langhøjskolen i det sydlige Hvidovre. De nye baner skal trække fodboldklubberne ud af hallerne i vintermånederne og på den måde skabe mere plads til andre sportsgrene i de indendørs faciliteter.

Læs også

240 projekter viser nye klimavenligere veje gennem arkitektur og design

SF, De Konservative, Hvidovrelisten, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Danmarksdemokraterne bakker pt op om projektet og tilslutter sig en politisk hensigtserklæring om, at Hvidovres kommunalbestyrelse skal forelægges en beslutning om at igangsætte foranalyser til realisering af visionerne.

Når det har været behandlet i Kommunalbestyrelsen efter sommerferien, skal visionerne konkretiseres i samarbejde med de lokale foreninger og idrætsklubber.

Relateret indhold