Rambøll giver 100.000 kr. til elite-studerende

For 11. år i træk uddeler Rambøll rejselegater à 25.000 kroner til fire unge danskere, der skal studere på internationale eliteuniversiteter, hvor de skal dygtiggøre sig inden for blandt andet klimatilpasning og bæredygtigt byggeri.
Monika Margrethe Skadborg, der er blandt vinderne, skal læse et semester på Ivy League-universitetet Cornell University i Ithaca, New York, hvor hun skal dygtiggøre sig inden for klimatilpasning og bæredygtighed.
Monika Margrethe Skadborg, der er blandt vinderne, skal læse et semester på Ivy League-universitetet Cornell University i Ithaca, New York, hvor hun skal dygtiggøre sig inden for klimatilpasning og bæredygtighed.

– Globalt udsyn og evnen til at arbejde på tværs af landegrænser og kulturer er ‘must have kompetencer’ på fremtidens arbejdsmarked. Med Rambøll Legatet støtter vi unge studerende med en unik mulighed for et ophold i udlandet, som – udover at give dem en oplevelse for livet – vil styrke deres internationale netværk og kompetencer og deres evne til at samarbejde med kolleger og samarbejdspartnere i og fra hele verden. Jeg ønsker de unge studerende et udviklende udlandsophold og håber, at de kommer hjem med værdifulde erfaringer og kompetencer, som er relevante for deres fremtidige arbejdsliv som ‘globale ingeniører’, siger adm. direktør for Rambøll i Danmark, Ib Enevoldsen, om baggrunden for, at Rambøll for 11. år i træk uddeler rejselegater à 25.000 kroner til fire danske studerende, der skal studere i udlandet.

I år uddeles legatet til fire legatvindere, som er det højeste antal hidtil og skyldes et særdeles stærkt ansøgerfelt. De fire legatmodtagere ser frem til ophold på internationale eliteuniversiteter i USA, Norge og Australien, hvor de skal dygtiggøre sig inden for blandt andet klimatilpasning og bæredygtigt byggeri.

250 studerende var med i opløbet

Mere end 250 meget kvalificerede studerende var med i opløbet om legatportionerne på 25.000 kr. Vinderne, som er nøje udvalgt af eksperter hos Rambøll, er:

– Monika Margrethe Skadborg er 28 år og læser en kandidat i Miljøteknologi på DTU. Monika skal læse et semester på Ivy League-universitetet Cornell University i Ithaca, New York, hvor hun skal dygtiggøre sig inden for klimatilpasning og bæredygtighed. Ved siden af sine studier er hun forperson i Ungeklimarådet, der giver input til ministeren på fremtidens klimaløsninger.

– Richard T. N. Larsen er 24 år og læser til civilingeniør på DTU i konstruktioner. Richard skal læse et semester på Norwegian University of Science and Technology (NTNU) i Norge, hvor han blandt andet skal dygtiggøre sig inden for vindenergi, offshore vindteknologi og strategisk ledelse. Han har et studiejob hos Øllgaard Rådgivende Ingeniører og har været på praktikophold hos BCG.

Richard T. N. Larsen.
Richard T. N. Larsen.

– Julie Kirkedal Christoffersen er 27 år og læser en kandidat i Byggeri med specialisering i geostatik på Aarhus Universitet. Julie skal læse et semester på the Norwegian University of Science and Technology i Trondheim, hvor hun skal videreudvikle sin viden og kompetencer inden for geostatik med særlig fokus på havvindmølleprojekter.

Julie Kirkedal Christoffersen.

– Diana Soots er 32 år og læser Technology Entrepreneurship på DTU. Diana skal læse et semester på UC Berkeley i Californien, hvor hun på deres Startup Semester skal arbejde videre med sin egen startup, der har til formål at innovere minedriftsindustrien ved hjælp af dataindsamling.

Legatet blev uddelt ved Rambølls årlige arrangement ‘Student Day’, hvor Rambøll åbnede dørene for mere end 500 studerende i både Aarhus og København hhv. den 13. og 15. september.

Relateret indhold