Drikkevandsrenovering bruger landets største betonpumper

Danmarks største drikkevandsbeholder gennemgår i øjeblikket en større renovering, som skal sikre opbevaring af rent drikkevand til hovedstadsområdet.
Renoveringen koster 100 mio. kr. og gør brug af landets største betonpumper. Foto: Byggeriets Billedbank.
Renoveringen koster 100 mio. kr. og gør brug af landets største betonpumper. Foto: Byggeriets Billedbank.

Om renoveringen

  • Der støbes i alt 4.600 kbm beton
  • I alt vil bundpladen bestå af ca. 2.300 kbm beton
  • Der anvendes 673.000 kilo stål
  • Der er 30 håndværkere tilknyttet renoveringen
  • Byggeri og anlæg koster i alt ca. 100 mio. kr.
  • Anlægget forventes idriftsat december 2016

På Tinghøj i Gladsaxe ligger et ti hektar stort område med græsklædte bakker. Området gemmer på 11 vandreservoirer, der tilsammen udgør Danmarks største drikkevandsanlæg. Anlægget, der løbende er blevet udbygget fra 1930’erne til 1970’erne, kan rumme vand til hele hovedstadens befolkning i et helt døgn.

De ti nedgravede beholdere er blevet renoveret løbende, og nu er turen kommet til beholder nummer 12, der er den største. Den kan rumme 63.000 kubikmeter drikkevand, og det svarer til vandforbruget hos 630.000 københavnere i ét døgn. Grundet utætheder har beholderen dog stået tom siden 90’erne. For at fjerne risikoen for forurening fra bl.a. indsivende vand bygges nu en ny beholder i den gamle.

Fordi bundpladen er så stor, støber vi den over fire omgange á ca. 2.500 kvm og bruger de største betonpumper, der findes på det danske marked.

Tonny G. Sørensen Produktionschef, NCC Construction

Tidlig partnering

Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, Hofor, har hyret Krüger som rådgiver, Gottlieb Paludan som arkitekt og NCC som entreprenør på renoveringen. Der er tale om et komplekst projekt, der udføres i et samarbejde, der kaldes tidlig partnering, hvor bygherre, rådgiver og entreprenør fra de tidlige faser af projektet samarbejder om at finde de bedste løsninger.

– Det er et gigantisk projekt med komplicerede stålkonstruktioner og betonstøbninger. For eksempel er beholderens bund på størrelse med en fodboldbane. Derfor er det bedst og billigst, at vi udnytter hinandens kompetencer og viden bedst muligt. Og det gør vi gennem et tidligt og tæt samarbejde, siger Peter Kleis, projektleder i Hofor.

Efter nogle måneder med tæt samarbejde er projektet nu optimeret. Der er eksempelvis valgt en løsning på beholderens ståltag, som sparer projektet fem mio. kr. Derudover er selve renoveringsarbejdet nu begyndt, og den fodboldbane-store bundplade forventes færdig inden årets udgang.

De største pumper

– Vi er nu i gang med at støbe den knap 10.000 kvm store bundplade. Da den er så stor, støber vi den over fire omgange á ca. 2.500 kvm og bruger de største betonpumper, der findes på det danske marked. Den første støbning er netop udført, og det er gået godt. Snart kan vi også gå i gang med at støbe væggene, så der bliver høj aktivitet hen over vinteren og foråret, fortæller Tonny G. Sørensen, produktionschef hos NCC Construction.

Løsningen med at bygge en ny beholder inde i den gamle er omfattende, men sikrer til gengæld en særlig høj vandkvalitet.

– Designet medfører, at vi kan bruge en stor del af den gamle beholder som klimaskærm for den nye. Samtidig opnår vi et meget højt sikkerhedsniveau, fordi forurening fra omgivelserne ikke kan komme i forbindelse med drikkevandet, siger Erling Fischer, markedschef hos Krüger.

Den nye vandbeholder opføres inden i den gamle. Foto: Byggeriets Billedbank.
Den nye vandbeholder opføres inden i den gamle. Foto: Byggeriets Billedbank.

Relateret indhold