Færre tyskere og flere østeuropæere på danske byggepladser

Adm. direktør Lars Storr-Hansen, Dansk Byggeri. Foto: Ricky John Molloy.
Adm. direktør Lars Storr-Hansen, Dansk Byggeri. Foto: Ricky John Molloy.

Udenlandske medarbejdere i bygge- og anlægsbranchen er kommer for at blive. For hver 100 ansatte i byggeriet er der i dag otte medarbejdere fra udlandet. Det svarer til gennemsnittet på det danske arbejdsmarked. Og det er væsentlig færre end i for eksempel landbruget, servicebranchen og industrien.

Men i modsætning til de fleste andre brancher, så kommer langt de fleste udenlandske medarbejdere i bygge- og anlæg – nemlig ni ud af ti – fra vestlige lande.

Lige nu hvor der er mangel på kvalificerede medarbejdere, er det derfor essentielt, at man ikke forringer virksomhedernes muligheder for at hente arbejdskraft nemt og smertefrit i de andre EU lande. Uden kvalificerede udlændinge ville vores virksomheder være tvunget til at sige nej til endnu flere ordrer end i dag.

Tyskerne bliver hjemme

Sidste år var der 36.000 udenlandske medarbejdere i bygge- og anlægsbranchen herhjemme. Det svarer til knap 14.000 fuldtidsbeskæftigede, og det er dobbelt så mange som i 2011.

Gruppen af udenlandske medarbejdere ændrer sig år for år, viser Dansk Byggeris analyse. I 2011 kom mere end hver fjerde udenlandske medarbejder i byggeriet fra Tyskland, mens det i dag er lige omkring hver tiende. Til gengæld stiger andelen af medarbejdere fra Østeuropæiske lande, og det er ikke mindst polske håndværkere, der stadig er tiltrukket af Danmark. På syv år er andelen af polakker steget fra 29 til 35 procent, og der er også kommet flere litauiske og rumænske håndværkere og byggearbejdere.

Det springer i øjnene, at der er sket et markant fald i medarbejdere fra vores største naboland, mens vi i højere grad henter arbejdskraft i lande, der ligger længere væk. Det skyldes efter alt at dømme, at der også er højkonjunktur og stigende beskæftigelse i Tyskland, og at de derfor finder arbejde i nærheden af deres hjem. Men også at der bliver færre af dem på grund af demografien.

Flere bosætter sig i Danmark

Et liv og en hverdag i Danmark er også blevet mere attraktivt for de udenlandske medarbejdere og deres familier. Antallet af udenlandske ansatte, der pendler over grænsen eller er udstationeret via udenlandske firmaer er faldet. Mens det går den anden vej, når det gælder om at slå sig ned i Danmark. Sidste år havde langt over halvdelen – 54 procent – af de udenlandske medarbejdere i byggeriet år en dansk adresse, det er stigning på ni procentpoint de seneste syv år.

Vi er glade for, at stadig flere udenlandske medarbejdere er faldet så godt til på det danske arbejdsmarked, at de vælger at bo her fast. Det betyder jo, at de også betaler skat i Danmark.

Senest har en analyse fra Kraka vist, at statskassen i gennemsnit tjener ca. 80.000 kroner om året pr. udenlandsk medarbejder i byggeriet.

Relateret indhold