Tag fugt alvorligt – og undgå byggeskader for milliarder

Over halvdelen af byggeskader kan spores tilbage til fugt som årsag. I en tid, hvor byggebranchen arbejder målrettet på at mindske sit CO2-aftryk, er det på alle måder spild af ressourcer, at fugtrelaterede byggeskader får lov at koste så dyrt, lyder det fra forfatteren bag fugtanvisninger til byggeriet.
Foto: Build.
Foto: Build.

Både klima, samfund og byggebranchen ville have gavn af byggeri i tråd med de netop opdaterede fugtanvisningerne fra Build – Aalborg Universitet, hvis bygningsfysiske retningslinjer kunne have forhindret mange af skaderne, fortæller Build-forskeren Erik Brandt, der står bag de opdaterede og udvidede fugtanvisninger.

– Det ville gavne både klima, samfund og branche. De netop opdaterede fugtanvisningerne rummer de byggetekniske retningslinjer, der skal i spil i både den projekterende og udførende fase, for at undgå skaderne. Så tag fugt alvorligt – og følg anvisningerne, siger Erik Brandt,

Han er en af de erfarne forfattere bag de opdaterede fugtanvisninger, som Build – Institut for Byggeri, By og Miljø på Aalborg Universitet netop har udgivet – om emnerne “Teori, beregning og undersøgelse”, “Projektering og udførelse” samt “Bygningsdele”.

Milliarder at spare ved at undgå fugtskader

Civilingeniør Erik Brandt fejrede i 2022 sit 50-års jubilæum inden for fagfeltet – og i hans optik kunne mange fugtskader være undgået allerede i projekteringsfasen – ganske enkelt ved konstruktiv brug af fugtanvisningerne.

Build-forsker Erik Brandt opfordrer byggebranchen til at tage fugtskader alvorligt - for der er milliarder at spare ved at undgå dem, og mange kunne elimineres allerede i projekteringen.
Build-forsker Erik Brandt opfordrer byggebranchen til at tage fugtskader alvorligt – for der er milliarder at spare ved at undgå dem, og mange kunne elimineres allerede i projekteringen.

– Hvordan kan vi på den ene side holde fokus på bæredygtighed, ressourcebevidsthed og klima – og på den side ikke bygge fugtsikkert? Over halvdelen af byggeskader i dag kan spores tilbage til fugt som årsag. Norske undersøgelser indikerer, at mere end halvdelen af alle skader skyldes fugt.

– Det er ikke gjort nøjagtigt op, men det er flere milliarder kroner, der er tale om – hvert år – også i Danmark. Derfor er det vigtigt, at alle i byggebranchen tager fugt alvorligt – og følger de retningslinjer, der eksistere, siger Erik Brandt, der selv betegner sig som ‘Danmarksmester i Vådrum’, hvilket han proklamerer med et smil i podcasten Bygningsfysikkens Rygrad.

Nye tjeklister og nye afsnit

– Bygningsfysik og fugtanvisningernes indhold skal være til at forstå, komme til og bruge for alle. Til gengæld skal branchen også påtage sig ansvaret for rent faktisk at bruge og rette sig efter anvisningerne, lyder det fra Erik Brandt.

– Fugtanvisningerne er derfor dels en opdatering af viden, dels en væsentlig udvidelse, hvor især spørgsmål vedrørende projektering og udførelse behandles i en SBi-anvisning for første gang.

Yderligere er der tilføjet en masse ny viden og praktisk hjælp til brug af fugtanvisningerne i de nye udgivelser, og anvisningerne viser nu flere eksempler på udformning af bygningsdele – herunder sammenbygning af bygningsdele:

– Vi har suppleret med tjeklister, som kan anvendes ved projektering og udførelse. De nye anvisninger har også fået udvidet afsnittene om renovering af bygningsdele, et udvidet afsnit om kældre, et om fugtundersøgelser og et helt nyt afsnit om gulve. Desuden er der udviklet et opdateret regneprogram, som kan anvendes til at vurdere rentabiliteten af totaloverdækning, siger han.

Relateret indhold