Væk med politisk benspænd for byggeri

Transport- og bygningsminister Hans Chr. Schmidt bød mandag velkommen til den store byggekonference i Odense under temaet produktivitet gennem samarbejde.
Hans Chr. Schmidt har samlet erfaringer fra forårets møder med byggebranchen. Foto: Dan Bjerring.
Hans Chr. Schmidt har samlet erfaringer fra forårets møder med byggebranchen. Foto: Dan Bjerring.

En veloplagt Hans Chr. Schmidt erkendte i sin indledning til den store byggekonference, at byggelovgivningen ikke har været hans spidskompetence, men at han som ung studerende arbejdede som murerarbejdsmand.

Han har tidligere på året deltaget i en række fyraftensmøder med byggeriets parter og virksomheder, og disse møder gav ham indtryk af en del af de problemstillinger, der spænder ben for byggeprocessen.

Borgere og virksomheder skal kun møde de krav, der er nødvendige for at sikre et godt, sundt og sikkert byggeri.

Hans Chr. Schmidt Transport- og bygningsminister

Hans Chr. Schmidt langede ud efter kommunernes trang til ved institutionsbyggeri at “opfinde den dybe tallerken” hver gang i stedet for mere systematik som ved typehusbyggerier. Han understregede blandt andet forskellen på “nice to have” og “need to have”.

Ministeren fortalte også, at han gerne ser flere OPP-projekter, mens der i Folketinget mere er tendens til “OPM-projekter”, hvor OPM står for other people’s money; andre folks penge.

Mindre bureaukrati

Ministeren kom også ind på transaktionsomkostninger og ikke mindst muligheden for at tiltrække flere unge til branchen.

Han slog fast, at det skal være lettere at bygge i Danmark og at det skal ske med mindst muligt bureaukrati:

– Borgere og virksomheder skal kun møde de krav, der er nødvendige for at sikre et godt, sundt og sikkert byggeri, sagde ministeren blandt andet.

Og så løftede han sløret for et forløb, hvor virksomheder og organisationer kan melde besværlig eller overflødig regulering – ‘virksomhedsforum for enklere regler’ bliver arbejdstitlen.

Håndværkerreglen

Han lovede også at se på mulige ændringer af “håndværkerreglen” omkring køre-hviletid.

– Jeg vil sikre, at vi også på dette område fotolker reglerne ens i Europa. Derfor har jeg bedt Færdselsstyrelsen om at undersøge, hvordan reglen fortolkes i andre lande, og i den forbindelse foretager vi et nabotjek i Tyskland og Sverige, sagde Hans Chr. Schmidt.

Relateret indhold