Thisted kommune må selv finansiere havneudvidelse

Selv om staten ejer molerne i Hanstholm Havn, er det Thisted Kommune selv, der må betale regningen, når/hvis man vil gennemføre en stor udvidelse for op mod to milliarder kroner.
Staten vil ikke gå ind og støtte en udviddelse af Hanstholm Havn økonomisk. Arkivfoto: Niels Johan Juel Jensen.
Staten vil ikke gå ind og støtte en udviddelse af Hanstholm Havn økonomisk. Arkivfoto: Niels Johan Juel Jensen.

Det er ifølge transportminister Magnus Heunicke (S) Hanstholm Havn, som er Danmarks yngste havn og er anlagt i 1967, der skal betale udvidelsen af molerne og deraf følgende vedligeholdelsesudgifter.

– I dag afholder staten af historiske årsager vedligeholdelsesudgifter til molerne – i øvrigt en udgift som langt de fleste danske havne selv må afholde. Når havnene udvider og investerer i ny infrastruktur, er det vigtigt, at der ligger en fornuftig og bæredygtig forretningsplan til grund, der forholder sig til det marked, som havnene agerer i, og som kan danne baggrund for investeringen, forklarer ministeren.

Det er et sundt princip, at vi fra statslig side ikke forvrider et marked i konkurrence gennem direkte støtte til enkelte havne.

Magnus Heunicke{break}Transportminister

Sundt princip

Han henviser til, at der er konkurrence havnene imellem, og at der er andre havne i det nordjyske område, der “oplever nøjagtig samme udkantsudfordringer, som Hanstholm, men som uden statslig finansiering har investeret i havneinfrastruktur og skabt grobund for tilblivelsen af mange nye arbejdspladser”.

– Det er et sundt princip, at vi fra statslig side ikke forvrider et marked i konkurrence gennem direkte støtte til enkelte havne. Da Hanstholm Havn er en selvstændig virksomhed, udgør EU’s statsstøtteregler også en udfordring i forhold til, om staten overhovedet kan yde støtte til sådan et projekt. Det er fastslået af EU-Domstolen, at offentlig finansiering af infrastrukturanlæg kan udgøre statsstøtte, når anlægget efterfølgende vil blive udnyttet til kommercielle formål, hvilket må siges at være hensigten med udvidelsen af havnen i Hanstholm, lyder budskabet fra Transportministeriet.

Relateret indhold