Pilen peger op for NCC

NCC's afdeling i Danmark tegner sig for en solid vækst i 2014 - årsagen ligger i boligbyggeri og energirenoveringer.
NCC kan fremvise et flot regnskab for 2014. Foto: Byggeriets Billedbank.
NCC kan fremvise et flot regnskab for 2014. Foto: Byggeriets Billedbank.

NCC har netop offentliggjort regnskab for 2014, og sagt på godt jysk ser det slet ikke så ringe ud. Der er vækst i både omsætning og indtjening sammenlignet med året før, og NCC begrunder selv væksten blandt andet med et øget fokus på lønsom vækst samt digital vækst og bæredygtige løsninger.

NCC i Danmark oplyser, at de nåede en omsætning på 6,2 milliarder kroner i 2014, hvilket er en stigning på 27 procent i forhold til 2013. Indtjeningen ser næsten endnu bedre ud. Den blev 351 millioner kroner i 2014 mod 206 millioner kroner året før. Det svarer til en stigning på 70 procent.

Meget tilfredsstillende

Ordreindgangen, som er på 6,6 milliarder kroner, er især drevet af øget aktivitet på boligområdet, hvad enten det gælder udvikling, bygning og salg af nye boliger eller energirenovering af ældre lejligheder.

– Det er et meget tilfredsstillende resultat for vores fire forretningsområder under ét. Vi arbejder målrettet med at udvikle vores forretning på en lønsom måde, så både vi og vores kunder får mere ud af vores indsats i form af mere værdifulde løsninger og projekter. Her er vi glade for at se en voksende efterspørgsel efter bæredygtige produkter og byggeri af både boliger og kontorer, siger administrerende direktør Klaus Kaae, NCC Construction Danmark, i en pressemeddelelse.

NCC er i øvrigt netop flyttet ind i et nyt hovedsæde, der efterlever energikravene for 2020, og som de første kontorarbejdspladser herhjemme opnår guld efter bæredygtighedsordningen DGNB. Mens NCC bruger DGNB til at certificere kontorbygninger, er det også i 2014 lykkedes NCC at aflevere de første Svanemærkede boliger i Danmark.

Byggeri og anlæg

Hvis vi ser på de enkelte afdelinger, så leverede NCC Construction sit bedste regnskab i mange år med en ordrebeholdning, der steg med en milliard kroner til 4,7 milliarder. Omsætningen voksede med 16 procent til 3,5 milliarder kroner Indtjeningen fulgte trop med en fremgang på 29 procent til 231 millioner kroner.

Det positive resultat er ifølge NCC resultatet af optimeringer og øget fokus på en bred vifte af områder.

– Vi har vundet mange nye og spændende ordrer, og det giver os tro på, at vi bevæger os i den rigtige retning i markedet. Vi skaber vækst, gør det med god lønsomhed i projekterne, og investerer i både vores egen og samfundets udvikling, siger administrerende direktør Klaus Kaae.

Godt boligår

Rent salgsmæssigt har afdelingen NCC Bolig i 2014 haft det bedste år nogensinde med en omsætning, der overstiger en milliard kroner. Beholdningen af restboliger er solgt, og der har været en solid efterspørgsel efter projektboliger i hovedstadsområdet. Der er i løbet af året afleveret mere end 300 boliger, herunder Danmarks første svanemærkede lejligheder på Krøyers Plads i København.

Årets resultat er, i lighed med 2013, påvirket af frasalg af jord. NCC Bolig har i 2014 erhvervet byggeretter med henblik på lancering af nye projekter i København.

Flere kontorer

NCC Property Development har i 2014 igangsat yderligere Company Houses i både Aarhus og København samt solgt en strøgejendom i Lyngby til Patrizia. Portland Towers i Nordhavnen er færdigopført og afleveret til investorerne; ATP, Pension Danmark og PFA.

Udlejningen af kontorer og butikker har i 2014 været under det forventede, men med en positiv trend de sidste måneder, som afspejler de positive tendenser i et marked med stigende beskæftigelse og faldende tomgang i Aarhus og København.

Svært på vejene

NCC Roads har i 2014 oplevet en presset konkurrencesituation på markedet. Roads er opdelt i tre sektorer – Asfalt, Vejservice og Råstoffer.

I Asfalt var omsætningen og resultatet lidt lavere i 2014 sammenlignet med 2013. Vejservice præsterede en højere omsætning og et forbedret resultat i 2014 i forhold til 2013. Fremgangen skyldes et øget fokus på udvikling af forretningen indenfor kernekompetencerne og de virksomheder, der blev tilkøbt ultimo 2013. Råstoffer opnåede en lavere volumen i 2014 end i 2013. Recycling forsatte sin markedsudvikling, og vil styrke den yderligere i det kommende år.

Relateret indhold