Parcelhuse eneste lyspunkt i trist byggemarked

Parcelhusbyggeriet stiger, mens både erhvervsbyggeriet og boligbyggeriet viser nedadgående tendenser.
Parcelhusbyggeriet er eneste lyspunkt i Danmarks Statistiks opgørelse over det påbegyndte byggeri i 2. kvartal af 2015. Foto: Colourbox.
Parcelhusbyggeriet er eneste lyspunkt i Danmarks Statistiks opgørelse over det påbegyndte byggeri i 2. kvartal af 2015. Foto: Colourbox.

Det samlede etageareal for det påbegyndte byggeri er faldet stort med 21 procent i 2. kvartal af 2015 sammenlignet med 1. kvartal. Faldet er spredt på stort set alle typer af bygninger, men med særligt store fald inden for etageboliger og bygninger til kontor, handel og lager ifølge Danmarks Statistiks seneste offentliggjorte tal over det påbegyndte byggeri.

Samtidig er antallet af boliger faldet med 7 procent, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Eneste lyspunkt er en lille fremgang i antallet af parcelhuse, mens der er sket et markant fald i antallet af påbegyndte række-, kæde- og dobbelthuse.

Med undtagelse af parcelhusbyggeriet, så er det sørgmodig læsning.

Maria Schougaard Berntsen Økonomisk konsulent, Dansk Byggeri

Lang vej tilbage

– Samlet set er antallet af påbegyndte enfamiliehuse faldet med 21 procent, og etageboliger er faldet med 13 procent set i forhold til 1. kvartal 2015. Så med undtagelse af parcelhusbyggeriet, så er det sørgmodig læsning, siger økonomisk konsulent i Dansk Byggeri, Maria Schougaard Berntsen, i en pressemeddelelse.

Dansk Byggeri konstaterer, at nybyggeriet kun ganske langsomt er ved at finde sine ben efter det historiske lavpunkt i 2013, og med både faldende erhvervsbyggeri og faldende boligbyggeri i dette kvartal bliver der ifølge brancheorganisationen slået en streg under, hvor lang vej der er tilbage til tidligere tiders niveau.

Boligmarkedet oplever generelt set fremgang, og til trods for betydelige geografiske forskelle har priserne på eksisterende boliger bevæget sig opad. Dertil kommer den lave rente og de historisk mange lånekonverteringer i 2015, som har givet mange boligejere flere penge mellem hænderne. Det gør det relativt set mere fordelagtigt at bygge nyt, hvilket kan forklare den lille fremgang i parcelhusbyggeriet.

Behovet er større

– Set i en historisk kontekst ligger boligbyggeriet langt under de seneste 50 års gennemsnit på 27.700 påbegyndte boliger om året og ikke mindst langt fra det behov, et stigende antal ældre og de mange flytninger fra land til by medfører, siger Maria Schougaard Berntsen og fortsætter:

– Det medfører prispres i storbyerne, og det kan i sidste ende betyde, at helt almindelige danskere med arbejde og familie ikke har råd til at bo i byerne.

Opgørelsen af byggeaktiviteten skal ifølge Dansk Byggeri tages med forbehold på grund af forsinkede indberetninger til Bygnings- og Boligregistret. I bestræbelserne på at opnå en mere retvisende statistik har Danmarks Statistik desuden gennemført en metodeændring, så midlertidige bygninger ikke længere indgår i statistikken.

Relateret indhold