Oversigt: De seneste leads og udbud – uge 20/21

Seneste uges leads og udbud tæller blandt andet anlægsbevilling i Århus, prækvalifikation i Grønland og offentlig licitation i Aalborg.
Tre mænd på en byggeplads i solnedgangen.
Foto: Gettyimages.

Nedenstående liste er et uddrag af de 10 mest relevante leads og udbud for virksomheder i bygge-, anlægs- og ejendomsbranchen – eller beslægtede selskaber.

Listen er hentet fra Lambrecht Info i samarbejde med Byggefakta.

LEADS

Aalborg, godkendelse af byggeprogram

Nyt plejehjem opføres i Vestbyen. Der opføres 70 boliger, som vil erstatte Annebergcenteret med 42 boliger. Projektet udbydes samlet i totalentreprise med forhandling. I totalentreprisen er der ikke et færdigtegnet projekt, som ved en hovedentreprise.

Århus, anlægsbevilling

Anlægsbevilling til opførelse af biblioteks-, sports- og borgerservice-faciliteter under ét tag i Højbjerg. Projektets planlægning er i slutfasen, og det forventes, at udbudsgrundlaget kan færdiggøres frem mod udbud af totalentreprisen i årsskiftet 2024/2025. Det indstilles at er igangsættes udbud, med en total an-lægssum på 110 mio. kr.

UDBUD

Taastrup, offentlig licitation

Udbuddet omhandler anlægsprojektet “Kulturstrøget” som er en nyt langstrakt by¬ og gaderum, der forbinder by, natur og kultur. Arbejdet skal forudsættes udført i 2 hovedetaper. Den anslåede værdier er 42 000 000,00 DKK ekskl. moms.

Fyn, offentlig licitation

En ny ca. 35 km lang dobbeltsporet og elektrificeret jernbane til 250 km/t over Vestfyn mellem Odense Vest og Kauslunde, og herunder 33 bygværker. Projektet anlægges af Vejdirektoratet og er en del af Infrastrukturplanen 2035. Udbuddet består af to separate delkontrakter, og hver delkontrakt omfatter en hovedentreprisekontrakt.

Grønland, prækvalifikation

Udbud af totalrådgivningsrammeaftale af teknisk rådgivning og bistand for statens ejendomme i Grønland. Totalrådgiveren skal efter anmodning yde rådgivning i forbindelse med opgaver vedrørende modernisering, renovering, udvendige og indvendige vedligeholdelsesarbejder samt ny-, til- og ombygning, primært på byggesager op til 100 mio. kr. ekskl. moms.

Færøerne, prækvalifikation

Udbud af rammeaftale af teknisk rådgivning og bistand på statens ejendomme på Færøerne. Totalrådgiveren skal efter anmodning yde rådgivning i forbindelse med opgaver vedrørende modernisering, renovering, udvendige og indvendige vedligeholdelsesarbejder samt ny-,til- og ombygning, primært på byggesager op til 100 mio. kr. ekskl. moms.

Vojens, offentlig licitation

Støjskærmen opsættes på den nordlige side af Taulovmotorvejen E20 i vestgående retning mod Kolding ud for byen Sønder Vilstrup. Støjskærmen er i alt 750 m lang og 6 meter høj.

Helsingør, prækvalifikation

Nærværende udbud vedrører indvendig transformation af Værftshal 19 i Helsingør. Værftshal 19 indgår som en del af et større værftsområde. Værftshallen har et bruttoetageareal på ca. 2.400 m2 (bebygget areal ca. 1.900 m2) fordelt over stueetage. Opgaven udbydes i totalrådgivning. Den anslåede værdi er 9 000 000,00 DKK ekskl. moms.

Aalborg, offentlig licitation

Udbuddet består af en hovedentreprisekontrakt indeholdende ombygning af 4 kryds på Universitetsboulevarden og sideveje. Endvidere forlængelse af 4 eksisterende cykelstitunneler samt nybygning af 1 cykelstitunnel. Den anslåede værdi er 82 000 000,00 DKK ekskl. moms.

Glostrup, prækvalifikation

Udbud med prækvalifikation til hovedentreprise af total udskiftning af eksisterende tage, ca. 15.000 m2 inkl. alle nødvendige følgearbejder og bygningsdele, som konflikter med udførelsen af tagudskiftningen. De nye tagflader skal bestå af genbrugstegl og integrerede solceller. Den anslåede værdi er 60 000 000,00 DKK ekskl. moms.

Relateret indhold