Ny formand for Træsektionen: Lokale håndværksmestre skal have en større stemme

Med politik i blodet og et ønske om at gøre en forskel for faget er målet for Martin Skou at gøre Træsektionen mere synlig og give de lokale håndværksmestre en større stemme i debatten.
Med 25 lærlinge i Skou Gruppen går den nye formand selv foran i uddannelsen af næste generation. Og selvom et læreforløb i en stor tømrervirksomhed også giver masser af erfaring og læring, så fremhæver han vigtigheden at komme i mesterlære, da de her også kan lære at drive virksomhed. Foto: Lindskov Communication.
Med 25 lærlinge i Skou Gruppen går den nye formand selv foran i uddannelsen af næste generation. Og selvom et læreforløb i en stor tømrervirksomhed også giver masser af erfaring og læring, så fremhæver han vigtigheden at komme i mesterlære, da de her også kan lære at drive virksomhed. Foto: Lindskov Communication.

Vi skal fastholde de klassiske dyder hos de lokale mestre og hjælpe dem i en tid, hvor mange opgaver havner hos de helt store entreprenører. Sådan er tilgangen hos Træsektionens nye formand, Martin Skou, der gennem de sidste 20 år har set, hvordan det bl.a. er blevet stadigt sværere for små tømrermestre at få serviceopgaver for det offentlige, hvor udbudsbureaukratiet efter hans mening har taget overhånd.

– De små tømrer- og snedkermestre med to-fem mand har det svært, bl.a. fordi det er blevet sværere at få lov til at bygge for det offentlige, som står for halvdelen af alt byggeri. Der er så meget papirarbejde og ofte så høje krav i rammeaftalerne, som gør det svært at komme til som lokal tømrermester – selv på en lille opgave som udskiftning af et par vinduer i en daginstitution, siger Martin Skou og fortsætter:

Jeg kan frygte, at bureaukratiet kan stige, hvis ikke vi sætter foden ned som branche. Derfor er det vigtigt, at vi er mere markant til stede og varetager mestrenes stemme og rammevilkår.

Martin Skou

– De fleste mestre har ikke en teoretisk baggrund til at kunne udfylde papirerne eller vurderes til at være for små til at kunne løse opgaverne. Jeg kan frygte, at bureaukratiet kan stige, hvis ikke vi sætter foden ned som branche. Derfor er det vigtigt, at vi er mere markant til stede og varetager mestrenes stemme og rammevilkår.

Håndværkerfradrag værn mod sort arbejde

Sort arbejde ser Martin Skou som en anden stor trussel mod landets små mestre. I sin nye rolle som formand for Træsektionen finder han det derfor vigtigt at overbevise politikerne om at bevare Håndværkerfradraget. Netop dette vil han arbejde proaktivt for i sin nye rolle som formand for Træsektionen.

– De små mestre er presset af det sorte arbejde. Mange små mestre opgiver derfor at drive virksomhed og vælger i stedet at blive ansat som svende. Håndværkerfradrag er derfor et vigtigt værn mod sort arbejde. Samtidig giver det tømrermestrenes arbejdsro, idet de bedre kan planlægge fremad i tiden og ansætte nye svende og lærlinge, understreger Martin Skou, der til daglig er indehaver af Skou Gruppen med 150 ansatte fordelt på 100 tømrersvende, 25 lærlinge og 25 funktionærer.

Faget skal tales op

Også uddannelse af fremtidens tømrer- snedkermestre er i fokus hos den nye formand, der glæder sig over det øgede optag på uddannelserne. Samtidig er han ærgerlig over, at de erhvervsfaglige uddannelser og dermed også tømrer/snedkerfaget af forskellige årsager bliver set ned på og talt ned til i Folkeskolen og dele af samfundet.

– Selvom der generelt er et fald i søgningen til erhvervsuddannelserne, er vores fag stadig populære. De unge kan godt lide lugten af savsmuld og at bygge. Desværre er faget talt ned gennem alt for mange år af forældre, lærere og erhvervsvejledere, hvor mange fremhæver en akademisk uddannelse som bedre. Det er jeg dybt uenig i. Det er et godt liv at blive håndværker. Og hvis ikke vi får nok optag på uddannelsen, risikerer vi, at byggefagene bliver løst af udenlandsk arbejdskraft. Og det ville være et stort tab, da der er høj kvalitet i dansk byggeri, siger Martin Skou.

Med 25 lærlinge i Skou Gruppen går den nye formand selv foran i uddannelsen af næste generation. Og selvom et læreforløb i en stor tømrervirksomhed også giver masser af erfaring og læring, så fremhæver han vigtigheden at komme i lære i de mindre firmaer, da de her også kan lære at drive virksomhed.

– At komme i lære, hvor man arbejder tæt sammen med mester er noget af det mest givende for en lærling. Hos Skou Gruppen er lærlinge ofte med sammen med vores svende og får naturligvis en god indlæring i selve teknikken. Men faget handler også om at drive virksomhed med alt, hvad det indebærer. Lærlinge har derfor stor værdi af at tale med mester og ved at være i lære hos de mindre tømrere, fremhæver Martin Skou.

Arbejdsgiverne skal være mere tilstede

Overenskomsten, som Dansk Byggeri og Træsektionen varetager på vegne af landets tømrer- snedkermestre, er et andet væsentligt fokusområde for formanden, der kan frygte, at den kan blive udvandet eller måske blive en lov om mindsteløn.

– Den danske model er under pres bl.a. fra politisk hold, hvor sociale klausuler, ILO-konvention og andre krav forringer vores rammevilkår og eksistensmuligheder. Også her er det vigtigt med en tydelig stemme i debatten i både lokale og nationale organer, hvor vi kan øve indflydelse, siger Martin Skou, der siden sin ungdom har interesseret sig for politik. Først som elevrådsrepræsentant og i dag som byrådsmedlem i Gladsaxe Kommune.

Martin Skou har også tidligere været formand for Dansk Byggeri.

Relateret indhold