Kloakinvesteringer går den rigtige vej

Danmarks kloaknet har de seneste fire år fået et stort løft og bliver i FRI's "State of The Nation" rapport vurderet som i god stand.
- Ekstreme regnskyl har flere steder i landet medvirket til at accelerere investeringer i kloakker og klimatilpasning, lyder det fra administrerende direktør i FRI, Henrik Garver.
- Ekstreme regnskyl har flere steder i landet medvirket til at accelerere investeringer i kloakker og klimatilpasning, lyder det fra administrerende direktør i FRI, Henrik Garver.

De sidste fire år er der i landets kommuner brugt otte milliarder kroner på renovering af de danske kloakker. Det har ifølge Foreningen af Rådgivende Ingeniørers “State og the Nation” rapport givet kloaknettet et tiltrængt løft.

Rapporten konkluderer dog også, at det stadig er nødvendigt, at investeringerne fastholdes i de kommende år for at imødekomme klimaændringerne og dermed fremtidssikre kloaknettet:

– Ekstreme regnskyl har flere steder i landet medvirket til at accelerere investeringer i kloakker og klimatilpasning. Det har betydet en mærkbar forbedring hos mange boligejere, der tidligere har været plaget af regnvand og overløb fra kloakker, siger administrerende direktør i FRI Henrik Garver.

Bedre håndtering

Desuden peger han på, at forsyningsselskaberne, som måske er mere “dedikerede enheder”, har haft mulighed for at medfinansiere kommunale klimaprojekter med afledning af tag- og overfladevand, og at det også har medført en forbedring af håndteringen af regnvand i kommunerne.

Henrik Garver advarer dog mod at læne sig tilbage, for der er fortsat grund til bekymring, hvis kommunerne ikke holder fokus på at øge kvaliteten af kloakker og klimaløsninger. Det skyldes blandt andet, at kloakker og renseanlæg er den del af infrastrukturen, der bliver påvirket mest af klimaændringer.

Øget indsivning

– Kraftigere regnskyl vil medføre hyppigere overbelastninger af kloakkerne. Stigning i grundvandsspejlet, som følge af klimaforandringer, giver øget indsivning i kloaksystemet med dårligere rensning til følge. Derfor er der behov i forbindelse med nye bolig- og erhvervsområder at lave større kloakker, der samtidig kan adskille spildevand og regnvand, siger Henrik Garver, der er bekymret over, at reduktionen i forsyningsselskabernes mulighed for medfinansiering af overfladeløsninger i kommunerne i 2016, er faldet med 25 procent.

Relateret indhold