Fjern mellemhandlere – væk med maksimalpriser

Mellemhandlere koster boligsælgerne omkring 30 millioner kroner årligt for bare at formidle kontakten til den bygningssagkyndige.
I dag udføres cirka 70 procent af alle huseftersyn i lukkede samarbejdsaftaler, mener FUBEs formand. Foto: Colourbox.
I dag udføres cirka 70 procent af alle huseftersyn i lukkede samarbejdsaftaler, mener FUBEs formand. Foto: Colourbox.

Som tidligere nævnt i Dagens Byggeri advarer brancheforeningen for frie og uafhængige bygningssagkyndige og energikonsulenter (FUBE) regeringen mod at ophæve maksimalpriserne på området, med mindre det følges op af at sikre en mere fair konkurrencesituation mellem de mindre og store interessenter på området.

Foreningens formand Hans Erik Bønnelykke understreger over for Dagens Byggeri, at FUBE ikke grundlæggende er mod at fjerne maksimalpriserne, men at man af hensyn til forbrugerne samtidig bør sikre, at forbrugeren har et frit valg mellem, hvem der skal udføre deres tilstandsrapport ved salg af deres bolig.

Gemmes væk

– I dag udføres cirka 70 procent af alle huseftersyn i lukkede samarbejdsaftaler mellem ejendomsmæglere, forsikringsselskaber og de 25 største huseftersynsvirksomheder, der får en eksklusiv adgang til markedet gennem en aftale med ejendomsmægleren. Prisen for eftersynet “gemmes væk” i papirmængden, og forbrugeren opdager først prisen, når ejendomshandlen er afsluttet, og der ligger en opgørelse over salget af huset, fortæller Hans Erik Bønnelykke.

– Det kan gøres med loven i hånden, og de store virksomheder kan i modsætning til de små give kredit til boligsælgeren. Det stiller forbrugeren dårligere i forhold til selv at kunne vælge den bygningssagkyndige. Det går den forkerte vej med konkurrencen på området, når 203 virksomheder kun har 20-30 procent af markedet. Mellemhandlerne – eksempelvis forsikringsselskaberne – presser priserne, og dermed bliver de bygningssagkyndige presset på tiden og laver det somme tider for billigt, hvilket går ud over kvaliteten. Ejendomsmæglerne vurderer ofte husene for højt ved første vurdering, når de får et hus til salg, og så kan de sidenhen bruge tilstandsrapporten til at presse prisen ned, forklarer Hans Erik Bønnelykke videre.

Ingen styr på priser

Han understreger, at fjernes maksimalpriserne i den nuværende situation, er der ingen styr på priser for huseftersyn, med mindre det er et tema ved den første samtale med ejendomsmægleren.

Han slår også fast, at for de frie og uafhængige bygningssagkyndige og energikonsulenter har maksimalpriserne reelt ingen praktisk betydning, fordi de i de 16 år, ordningen har fungeret, næsten aldrig har opnået maksimalprisen:

– Til gengæld er forbrugerne dårligt stillede i de lukkede samarbejdsaftaler mellem de store virksomheder og forsikringsselskaberne. Derfor foreslår FUBE, at maksimalpriserne ophæves, men samtidig skal der indføres en regel om, at der skal udarbejdes en skriftlig aftale mellem hussælger og den byggesagkyndige, hvoraf det fremgår, hvad prisen er på rapporten, og hvornår arbejdet skal udføres. Det giver forbrugeren sikkerhed, og ministeren sikrer, at de små, regulerede virksomheder kommer ind på markedet, og at konkurrencen derved øges, siger Hans Erik Bønnelykke.

Logisk

Han mener samtidig, at det vil give køberen af en bolig en bedre sikkerhed, hvis mellemleddet udelukkes, og siger videre:

– Det bedste ville være, om køberen kunne bestille huseftersynet, men det er en meget vanskelig størrelse at håndtere.

– Det logiske må være, at tilstandsrapport, energimærke og el-eftersyn ligger klar, når ejendomsmægleren vurderer ejendommen. Det giver ejendomsmægleren et enestående værktøj til en vurdere en rigtig pris for ejendommen. I dag er den første pris, ejendomsmægleren sætter, ikke reel, da de ikke kender husets tilstand.

Boligejer.dk

I den forbindelse peger Hans Erik Bønnelykke på “boligejer.dk”, der ikke ligefrem har været en succes, idet kun 1,1 procent af alle tilstandsrapporter bestilles den vej:

– Ministeriet bør rendyrke “boligejer.dk”, så sælgeren af en bolig på en enkel måde kan bestille tre tilbud på et huseftersyn. Så er der sikkerhed for, at der ikke er økonomiske melleminteresser:

– Vi har regnet ud, at mellemhandlerne koster boligsælgerne omkring 30 millioner kroner årligt for bare at formidle kontakten mellem ejendomsmægleren og den bygningssagkyndige. Mellemhandlerne bruger kun pengene til at komme i egen lomme. Væk med maksimalpriserne og fjern mellemhandlerne, slutter Hans Erik Bønnelykke.

Relateret indhold