Fem nye metrostationer fastlagt

Borgerrepræsentationen i København har nu vedtaget VVM-redegørelsen om metrobyggeri til Sydhavnen.
Sådan bliver placeringen af de kommende metrostationer.
Sådan bliver placeringen af de kommende metrostationer.

Endnu en hurdle på vejen mod en Sydhavnsmetro er forceret. Det drejer sig omVVM-redegørelsen (Vurdering af Virkninger på Miljøet).

Den konkluderer, at metroen kan etableres uden uacceptable påvirkninger af miljøet. Det betyder, at der kommer fem nye stationer. En ved Fisketorvet, en på Enghave Brygge, en ved Sluseholmen, en på Mozarts Plads og en ved Ny Ellebjerg Station.

Det bliver en stor fordel for Sydhavnen, som får et markant løft og bliver bedre forbundet med resten af København.

Frank Jensen Overborgmester

– Jeg er rigtig glad for, at vi nu er kommet tættere på en metro til Sydhavnen. Det bliver en stor fordel for Sydhavnen, som får et markant løft og bliver bedre forbundet med resten af København, siger overborgmester Frank Jensen.

96 høringssvar

Han peger også på, at metroen vil betyde et socialt løft af området, fordi bedre muligheder for at komme til studie og job vil trække studerende og folk med arbejde andre steder til Sydhavn.

VVM-redegørelsen har været i høring, og kommunen har modtaget 96 høringssvar, blandt andet om placeringerne af stationerne ved Sluseholmen og Ny Ellebjerg.

Løsning mod syd

VVM-redegørelsen belyser både en nordligt placeret station og en sydligt placeret station ved Sluseholmen. I høringssvarene var der klart mest opbakning til en sydlig placering ved Sluseholmen.

Københavns politikere har nu – i tråd med københavnernes input – valgt den sydlige placering, da den støtter byudviklingen i området bedst. For eksempel giver den bedre mulighed for erhvervsbyggeri, og danner også et lokalt trafikknudepunkt og dermed bedre sammenhæng mellem det nye og det gamle Sydhavnen.

Dyrest under terræn

I metroaftalen indgår finansieringen af en station på terræn ved Ny Ellebjerg.

I VVM-redegørelsen er undersøgt både en stationsplacering under og på terræn. En placering under terræn vil give et mere overskueligt trafikknudepunkt, men vil være cirka 500 millioner kroner dyrere end en station bygget på terræn.

Borgerrepræsentationen vedtog samtidig en protokolbemærkning om, at man indenfor de kommende måneder er åben for at træffe en ny beslutning om placering af Ny Ellebjerg station under terræn, hvis det viser sig muligt for Metroselskabets ejere at skaffe den fornødne finansiering.

Relateret indhold