Energibesparelser er vejen til fossilfri fremtid

Direktør Michael H. Nielsen fra Dansk Byggeri opfordrer regeringen til ikke at nedlægge Energisparerådet, men tværtimod bruge deres ekspertise på mere konkrete opgaver.
Michael H. Nielsen opfordrer regeringen til bruge Energisparerådets ekspertise på mere konkrete opgaver. Foto: Ricky John Molloy.
Michael H. Nielsen opfordrer regeringen til bruge Energisparerådets ekspertise på mere konkrete opgaver. Foto: Ricky John Molloy.

– Der er et uforandret stort behov for at tænke i energibesparelser og effektiviseringer, og for at tænke i hele energisystemet frem for i sektorer.

Sådan konkluderer direktør Michael H. Nielsen fra Dansk Byggeri i sit høringssvar til Energistyrelsen omkring nedlæggelsen af Energisparerådet.

Dansk energipolitik har et stærkt fokus på forsyningssiden, mens vi generelt savner opmærksomhed om energisparesiden.

Direktør Michael H. Nielsen Dansk Byggeri

Forslaget er blandt andet begrundet fra ministeriets side med, at Energisparerådet samlet set ikke har levet tilstrækkeligt op til sit formål. Men det afviser Michael H. Nielsen, der har oplevet møderne i Energisparerådet som konstruktive og med høj kvalitet af de input, som rådet har givet Energistyrelsen og dermed ministeren.

Mange aktører

Han erkender dog, at Energisparerådet er sammensat bredt med aktører, som på nogle punkter kan have modstående interesser, men påpeger samtidig, at det formentlig også vil gælde det panel, som ministeren foreslår sat i stedet.

– Dansk Byggeris oplevelse har imidlertid været, at de forskellige interesser eller fokusområder ikke har stået i vejen for samlede anbefalinger, og at de snarere har bidraget til kvaliteten af den samlede rådgivning, idet forskellige synspunkter er blevet tydeliggjort i forhold til konkrete initiativer. Rådet har måske også manglet konkrete opgaver at arbejde med, skriver Michael H. Nielsen blandt andet.

Han understreger videre, at det er vigtigt så vidt muligt at sikre rådets nuværende funktioner fremover, og at der er en politisk forpligtelse til at fortsætte de funktioner.

Forpasser mulighed

Dansk Byggeris direktør siger til Dagens Byggeri, at det er ærgerligt, hvis man forpasser muligheden i den ekspertise, der findes i det nuværende Energispareråd, for at realisere energiplanen fra 2013 om energieffektivisering af den bestående bygningsmasse:

– Siden den strategiplan blev præsenteret, er der stort set ikke sket noget. Man kunne passende bruge et måske fornyet Energispareråd til at arbejde med at udarbejde en handlingsplan, der fører strategiplanen ud i livet. Som led i en eventuel reorganisering af rådets virke vil det også være naturligt at genvurdere kommissorium, repræsentation og ledelse af rådet – hvilket Dansk Byggeri meget gerne deltager med synspunkter til. Det er en strategiplan med mange gode forslag, som ikke er realiseret. Man bør tænke sig om, før man vil spare penge ved at nedlægge et velfungerende udvalg, siger Michael H. Nielsen.

Fossilfri fremtid

Han slår fast, at behovet for at gøre en effektiv indsats på energispareområdet ikke er blevet mindre i de seneste år, tværtimod:

– Dansk energipolitik har et stærkt fokus på forsyningssiden, mens vi generelt savner opmærksomhed om energisparesiden, der skal levere et helt nødvendigt bidrag til at nå målene om en fossilfri fremtid, slutter Michael H. Nielsen.

Energisparerådet kan netop levere argumenter og facts til understøttelse af gode initiativer og tanker til en god energispareindsats. Det er set med Dansk Byggeris øjne afgørende vigtigt, at fokus på energisparesiden ikke udvandes og spredes ved at erstatte Energisparerådet med et antal paneler.

Relateret indhold