Danske Byggecentre kritiserer energiudspil

Danske Byggecentre melder sig i rækken, der kritiserer regeringens nye klimaudspil for at være uambitiøst.
Foto: Skeeze // Pixabay.com
Foto: Skeeze // Pixabay.com

Hos Danske Byggecentre er vi skuffede over regeringens energiudspil uden nogle ambitioner forenergibesparelser i bygninger. Sådan lyder det i en pressemeddelelse, hvor administrerende direktør, Palle Thomsen, retter en skarp kritik mod regeringens energiudspil.

– Der er tradition for brede forlig på energiområdet, og vi håber derfor at partierne udenfor regeringen, der skal ligge stemmer til den nye aftale, vil sikre at energibesparelser i bygninger får en større plads i den endelige aftale, siger Palle Thomsen, adm. direktør Danske Byggecentre, siger Palle Thomas.

Målene i regeringen energiudspil er, at mindst 50 procent af al energi skal være baseret på vedvarende energi i 2030, og at energien skal blive billigere igennem en sænkelse af energiafgiften.

Hos Danske Byggecentre er de skuffede over, at regeringen ikke har valgt at fokusere på energibesparelser i bygninger, selvom de overordnet ser positivt på det overordnede mål.

Ikke ene om kritikken

Også Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, har kritiseret energiudspillet, selv om der er gode takter at finde.

I en kommentar skrev foreningens administrerende direktør, Henrik Garver, følgende:

– Vi finder det imidlertid bekymrende at regeringens udspil ikke indeholder konkrete initiativer, der sætter ambitiøse mål for energieffektiviseringer. Udspillet lægger op til effektivisering i både erhverv og bygninger og jeg vil gerne kvittere for, at erhvervet inviteres med til at formulere målsætninger og krav til bygningsrenovering.

Også Dansk Byggeri kritiserer udspillet.

– Det er positivt, at regeringen er ambitiøs, når det kommer til at udbygge den vedvarende energi. Og vi er enige i, at der er behov for at se på energiafgifterne. Men det er uforståeligt, at udspillet mangler mål og ambitioner for, hvordan man kan spare på energien i bygninger, og at det ikke bliver regnet ind som middel i energipolitikken frem mod 2030, siger direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri.

Relateret indhold