Dansand jagter vækst ved at kigge mod skyen

Øget digitalisering skal hjælpe producenten til at skærpe produktionen ved at høste gevinster fra indsamlede data.
Hos Dansand håber man at kunne afhjælpe manglen på arbejdskraft med øget digitalisering. Pressefoto.
Hos Dansand håber man at kunne afhjælpe manglen på arbejdskraft med øget digitalisering. Pressefoto.

Hos Dansand, som årligt producerer omtrent 380.000 tons forædlet kvartssand til såvel byggebranchen som private forbrugere, traf man for år tilbage en strategisk beslutning om at digitalisere så mange processer i virksomheden som muligt.

Derfor har sandspecialisten løbende blandt andet implementeret fuldautomatiske sækkelinjer, ubemandede udlæsningsanlæg og digital styring af de produktionsanlæg, hvor kvartssand vaskes og tørres.

Næste step for os er at begynde at bruge data til løbende større forbedringer af processer.

Søren Torp Madsen, Dansand

Nu er virksomheden kommet til næste store digitale skridt i den udvikling, idet man i øjeblikket er i gang med at implementere en cloudbaseret softwareløsning Opticloud fra Optipeople.

Man har spottet et uforløst potentiale i at forbedre produktionsflowet. Pressefoto.
Man har spottet et uforløst potentiale i at forbedre produktionsflowet. Pressefoto.

Den skal dels benyttes til at indsamle og analysere produktionsdata med henblik på at optimere processer og effektivisere produktionen og dels skal digitaliseringen imødegå den aktuelle udfordring med mangel på kvalificeret arbejdskraft.

– En af vores største aktuelle udfordringer er at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Derfor investerer vi kontinuerligt i at digitalisere og automatisere produktionen, så manglen på arbejdskraft ikke skal stå i vejen for, at vi kan indfri vores ambitioner, fortæller produktionschef hos Dansand, Søren Torp Madsen, og tilføjer:

– Her ser vi et uforløst potentiale i at indsamle og måle på data for at se, hvordan vi kan forbedre produktionsflowet og udnytte vores kapacitet i højere grad. Af den grund har vi investeret i en cloudbaseret softwareløsning – Opticloud – som vi i første omgang har koblet på vores tre maskinlinjer, der håndterer omkring 3,5 millioner sandsække om året og yderligere en maskinlinje med bigbags. På den måde håber vi på at kunne udnytte tiden endnu bedre, undgå dyre overarbejdstimer og i mindre grad have maskinerne til at køre i weekenden.

Åbner for flere muligheder

I forbindelse med implementeringen af Opticloud er maskinlinjerne blevet forsynet med sensorer, som registrerer stop i Opticloud-platformen, mens det er operatørerne ved maskinerne, der registrer årsagerne til de enkelte stop.

– Med Opticloud er det muligt at få både overblik og indblik i maskinlinjernes effektivitet. Når et stop registreres, og operatøren angiver en stopårsag, bliver det automatisk samlet i Opticloud-platformen, hvor Dansand derfor kan kigge ind i specifikke stopårsager. Herudover bliver der også automatisk genereret en rapport via værktøjet Power BI, som giver et mere overordnet billede af maskinernes performance og udnyttelse, forklarer product manager hos Optipeople, Morten Pradsgaard.

Indtil nu har Dansand benyttet Opticloud til primært at måle på oppetiden, mens man nu er i gang med næste skridt, som er at registrere stopårsager, når maskinlinjerne går i stå.

– Det tager tid at få et digitaliseringsprojekt for alvor integreret i en virksomhed, og derfor har det for os også foregået over etaper. I øjeblikket arbejder vi derfor med at få medarbejdere sat godt ind i systemet, så vi får indhentet al den data, som vi kan. Det gør vi blandt andet ved at holde tavlemøder, hvor vi snakker om rapporterne fra Opticloud-platformen, og på den måde sikrer vi os også, at vi aktivt i dagligdagen bruger systemets data, forklarer Søren Torp Madsen, som tilføjer:

– Næste step for os er at begynde at bruge data til løbende større forbedringer af processer, mens vi også vil benytte data til at træffe beslutninger om investeringer, når en maskine helt eller delvist skal udskiftes. Det er nemlig med til at sikre, at vi går med de rigtige investeringer.

Relateret indhold