Bæredygtigt byggeri bliver nemmere

En ny bæredygtighedspakke fra klima-, energi- og bygningsministeren skal være med til at sætte Danmark i front inden for bæredygtigt byggeri.
Pakken indeholder to nye officielle værktøjer til at vurdere, hvornår et byggeri er bæredygtigt. Værktøjer, som har været efterspurgt af byggebranchen, oplyser Klima,- energi- og bygningsministeriet. Foto: Colourbox.
Pakken indeholder to nye officielle værktøjer til at vurdere, hvornår et byggeri er bæredygtigt. Værktøjer, som har været efterspurgt af byggebranchen, oplyser Klima,- energi- og bygningsministeriet. Foto: Colourbox.

Bæredygtighedspakken

  • Bæredygtighedspakken er initiativ nr. 31 i regeringens byggepolitiske strategi, Vejen til et styrket byggeri i Danmark. Strategien blev lanceret i november 2014, og bæredygtigt byggeri er et af fem hovedindsatsområder.
  • De to nye værktøjer til beregning er udviklet af Energistyrelsen.
  • Værktøjet til beregning af et byggeris levetidsomkostning betegnes LCC (Lifecycle cost)
  • Værktøjet til beregning af miljøpåvirkningen fra byggevarer og bygninger betegnes LCA (Lifecycle assessment)

Bæredygtigt byggeri skal have et politisk rygstød, så det i fremtiden kan være et område, hvor den danske byggebranche kan stå stærkt. Der har indtil nu manglet en officiel definition af, hvornår et byggeri er bæredygtigt.

Det har man nu forsøgt at komme til livs – blandt andet gennem Energistyrelsens to nye beregningsmodeller samt en publikation om bæredygtigt byggeri. Således er der nu skabt et fælles grundlag for at vurdere et byggeris langsigtede perspektiver i forhold til både miljø og økonomi. Byggebranchen har selv været med til at udarbejde værktøjerne.

Bæredygtigt byggeri kan bidrage til at løse vores klimaudfordringer og samtidig give os en international konkurrencefordel.

Rasmus Helveg Petersen Klima-, energi- og bygningsminister

– Det er min vision, at bæredygtigt byggeri bliver en dansk styrkeposition. Bæredygtigt byggeri kan bidrage til at løse vores klimaudfordringer og samtidig give os en international konkurrencefordel. For at det kan lykkes, er det selvfølgelig en forudsætning, at vi har en fælles forståelse af, hvornår et byggeri er bæredygtigt, siger klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen i en pressemeddelelse.

Beregninger

De to nye værktøjer kan hjælpe med beregning af byggeriets levetidsomkostninger og beregning af byggeriets miljøpåvirkning.

Med en totaløkonomisk beregning af byggeriets levetidsomkostninger bliver bygherren i stand til at vælge de løsninger, som på lang sigt giver den bedste balance mellem investering og kvalitet i forhold til anlæg, drift, renovering, energiforbrug m.m.

Beregningen af byggeriets miljøpåvirkning bygger på både bygningens og materialernes påvirkning af miljøet. Det kan for eksempel være i forhold til råvarer og produktion samt energi- og ressourceforbrug ved drift, vedligehold og genanvendelse.

Begge beregningsmodeller ligger frit tilgængelige på Energistyrelsens hjemmeside og vil blive videreudviklet i løbet af 2015. Derudover findes også en ny vejledning om bæredygtigt byggeri.

Relateret indhold