25 pct. færre ulykker i 2020

Beskæftigelsesministeren nævner specifikt handleplanen mod arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen.
Antallet af alvorlige arbejdsulykker, set i forhold til antallet af beskæftigede, skal reduceres med 25 procent. Foto: Colourbox
Antallet af alvorlige arbejdsulykker, set i forhold til antallet af beskæftigede, skal reduceres med 25 procent. Foto: Colourbox

Står det til beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S), skal der ske en klar forbedring af arbejdsmiljøindsatsen frem mod 2020, en indsats der ikke mindst rettes mod bygge- og anlægssektoren. Det fremgår af et svar til Jørgen Arbo-Bæhr fra Enhedslisten.

Antallet af alvorlige arbejdsulykker, set i forhold til antallet af beskæftigede, skal reduceres med 25 procent, og andelen af beskæftigede, der har muskel-skelet-overbelastninger, skal reduceres

med 20 procent.

– I relation til nedbringelsen af antallet af alvorlige arbejdsulykker kan særligt nævnes den politisk vedtagne handleplan mod arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen. Desuden er der den særlige indsats mod social dumping, hvor fokus blandt andet er på nedbringelse af alvorlige ulykker, oplyser ministeren blandt andet.

19 initiativer

2020-arbejdsmiljøstrategien indeholder 19 initiativer, der alle skal bidrage til at nå målene. Blandt andet det såkaldte ?risikobaserede tilsyn?, hvor de tre prioriterede områder indgår som et grundlag for udvælgelse af virksomheder, ligesom der er fokus på de tre prioriterede områder på selve tilsynet.

Derudover har Arbejdstilsynet ifølge ministeren iværksat en lang række af indsatser, som skal være med til at opnå målene inden for de tre prioriterede områder, herunder at der i Arbejdstilsynets særlige tilsynsindsatser i nedslidningstruede brancher er fokus på nedbringelse af overbelastninger vedrørende muskel-skelet og psykisk arbejdsmiljø.

Relateret indhold