Skarpere definition af bæredygtigt byggeri

Ny bæredygtighedspakke fra Klima-, Energi- og Bygningsministeriet definerer, hvornår et byggeri er bæredygtigt.
Bæredygtighedspakken indeholder to nye beregningsmodeller. Foto: Colourbox.
Bæredygtighedspakken indeholder to nye beregningsmodeller. Foto: Colourbox.

– Det er min vision, at bæredygtigt byggeri bliver en dansk styrkeposition. Bæredygtigt byggeri kan bidrage til at løse vores klimaudfordringer og samtidig give os en international konkurrencefordel. For at det kan lykkes, er det selvfølgelig en forudsætning, at vi har en fælles forståelse af, hvornår et byggeri er bæredygtigt, udtaler Rasmus Helveg Petersen i en pressemeddelelse fra Klima-, Energi- og Bygningsministeriet.

Energistyrelsen skriver, at bæredygtighedspakken indeholder to nye beregningsmodeller og en publikation om bæredygtigt byggeri, samt at byggebranchen har været involveret i at udarbejde værktøjerne.

Bæredygtigt byggeri kan bidrage til at løse vores klimaudfordringer og samtidig give os en international konkurrencefordel.

Rasmus Helveg Petersen Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Bæredygtigt byggeri

Et byggeri kan nu defineres som bæredygtigt ud fra beregninger af byggeriets levetidsomkostninger samt miljøpåvirkning, fremgår det af Bygningsministeriets pressemeddelelse.

En totaløkonomisk beregning af levetidsomkostningerne gør bygherren i stand til at vurdere forskellige løsninger i forhold til anlæg, energiforbrug, drift og vedligeholdelse. Metoden betegnes Lifecycle Cost (LCC), skriver Energistyrelsen.

Byggeriets påvirkning af miljøet fastsættes ud fra ressourcer og energiforbrug – en såkaldt Lifecycle Assessment (LCA). Der fokuseres på byggematerialers genanvendelighed og miljøpåvirkning i produktionen samt energiforbrug til drift og vedligeholdelse, påpeger Energistyrelsen.

Økonomisk kvalitet

Af Energistyrelsens publikation “Bæredygtigt byggeri” fremgår det, at anlægsomkostningerne, når disse vurderes over en 30-50 årig periode, ofte overgås af udgifter til drift, vedligeholdelse og forsyning af bygningen. Dette gør sig især gældende for kontor- uddannelse- og sundhedsbygninger, der betragtes installations- og tekniktunge.

Der er således økonomisk incitament for at sikre, at byggeriet er bæredygtigt ved at vurdere levetidsomkostningerne i anlægsfasen.

Relateret indhold