Fælles energiledelse giver store besparelser i ministerier

Bygningsstyrelsen og fem ministerier har i et samarbejde om energiledelse opnået store besparelser på elforbruget. Energiledelse, kortlægning og natrunderinger kan give besparelser i andre kontorbygninger.
Bygningsstyrelsen og fem ministerier har i et samarbejde om energiledelse opnået store besparelser på elforbruget. Foto: Finn Christoffersen.
Bygningsstyrelsen og fem ministerier har i et samarbejde om energiledelse opnået store besparelser på elforbruget. Foto: Finn Christoffersen.

Kontorbygningerne i Slotholmsgade 2-12 har i fem år dannet ramme om et samarbejde mellem Bygningsstyrelsen og fem ministerier med fokus på fælles energiledelse, kortlægning af forbrug samt natrunderinger i bygningerne.

Projektet har opnået store besparelser eksempelvis i Slotholmsgade 12 – en kontorbygning med areal på mere end 19.000 kvadratmeter. Her er 37 pcrocent af elforbruget sparet over fire år svarende til en besparelse på 1,2 millioner kroner. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Bygningsstyrelsen.

Vi har generelt gode erfaringer med at lave en natrundering sammen med brugerne af kontorer for at få kortlagt, om der bliver brugt unødig strøm.

Ejendomsansvarlig Bjarne Sigvard Petersen Bygningsstyrelsen

Den fælles energiledelse har med hjælp fra Bygningsstyrelsen kortlagt elforbruget, sat konkrete mål for reduktion af forbruget og vedtaget en handlingsplan.

Samarbejde

Bygningsstyrelsen fremhæver, at samarbejdet om energiledelsen og den fælles opfølgning på handlingsplanen har været nøglen til at sænke elforbruget så betydeligt i bygningerne.

En kortlægning og synliggørelse af det konkrete forbrug har været nødvendig for at prioritere de nødvendige energibesparende tiltag. Kortlægningen var afgørende, da det er svært adskille elforbruget mellem de mange brugere og mellem de forskellige bygningsejeres installationer.

– Da vi har en del fællesarealer sammen med de andre ministerier, som for eksempel mødelokaler og kantine, kræver det, at vi kan blive enige om styring og driftstider af anlæg, samt fordelingen af finansieringen af de energiindsatser, der kræver investeringer. Det har vi kunnet afklare på vores møder om energiledelse i Slotsholmsgade sammen med Bygningsstyrelsen og de øvrige lejere.

Således fremhæver Jan Louis Svenningsen, koncernindkøbschef og den energiansvarlige koordinerende kontaktperson fra Erhvervs- og Vækstministeriet, fordele ved samarbejdet.

Natrundering

Bygningsstyrelsens kortlægning af elforbruget i kontorbygningerne viste som forventet, at over halvdelen elforbruget lå uden for normal arbejdstid. Bjarne Sigvard Petersen, ejendomsansvarlig i Bygningsstyrelsen, uddyber:

– Vi har generelt gode erfaringer med at lave en natrundering sammen med brugerne af kontorer for at få kortlagt, om der bliver brugt unødig strøm. Det gjorde vi også i Slotholmsgade, og det førte blandt andet til, at driftstiderne for ventilations- og udsugningsanlæggene blev ændret, og at der blev sat driftsafbrydere på unødige strømforbrugende apparater om natten.

Relateret indhold