Egedal energioptimerer byggetekniske anlæg

Kommunen vil danne et veldefineret grundlag for at udskifte og modernisere byggetekniske anlæg i større ejendomme for at bringe energiforbruget ned.
Egedal Kommune vil optimere de byggetekniske anlæg. Her Stenløsehallen. Foto fra tilstandsrapporten.
Egedal Kommune vil optimere de byggetekniske anlæg. Her Stenløsehallen. Foto fra tilstandsrapporten.

Egedal Kommune udsender i dag prækvalifikationsmateriale og påbegynder hermed første del af et projekt om energioptimering.

Formålet med projektet er at udskifte og modernisere de tekniske anlæg på Egedal Kommunes skoler og større ejendomme. Disse anlæg er for de flestes vedkommende fra bygningernes opførsel, hvilket vil sige, at de er 30-50 år gamle.

Udgifterne til anlæggene går i høj grad til drift samt vedligeholdelse, og der forventes et overskud på fem til otte millioner kroner årligt efter energioptimeringen.

Projektleder Thomas Ø. Poulsen Egedal Kommune

Anlæggenes energiforbrug og driftsudgifter er langt højere end nødvendigt – både som følge af de enkelte tekniske komponenters alder, men også på grund af områdets udvikling siden bygningerne blev opført.

– Udgifterne til anlæggene går i høj grad til drift samt vedligeholdelse, og der forventes et overskud på fem til otte millioner kroner årligt efter energioptimeringen, siger Thomas Ø. Poulsen, projektleder i Egedal Kommune.

Optimering for 150 mio. kr.

Foruden reduceret vedligeholdelses- og energiudgifter forbedres indeklimaet i de pågældende ejendomme ved at bringe anlæggene op til moderne standarder. Af konkrete tiltag fokuserer Egedal Kommune blandt andet på ventilation, varmeanlæg, elanlæg og styring via CTS.

På baggrund af viden om ejendommene har kommunens administration udarbejdet en analyserapport, der giver et groft overblik over besparelsespotentialet. Analyserapporten viser, at det giver mening at udskifte anlæg for 150 millioner kroner.

– Energioptimeringen vil indfri byrådets ønske om større råderum til for eksempel ældreområdet i kommunen, hvorfor projektet ikke fokuserer på tilbagebetalingstid, påpeges det af Thomas Ø. Poulsen.

Der er godkendt en bevilling til energiscreening, der skal afdække behovet mere præcist og dermed skabe et velfunderet grundlag for energioptimeringen. Resultatet af energiscreeningen skal bruges i forbindelse med udbud af entreprisedelen og forventes derfor udført grundigere end eksempelvis en energimærkning.

Energiscreeningen forventes udført senest i tredje kvartal 2016.

Prækvalifikationsmaterialet findes her.

Relateret indhold