Dansk Byggeri: Boligejerne skal have større tilskud til at vælge varmepumper

Ud med oliefyr og naturgas og ind med varmepumper eller fjernvarme. Det er opskriften på en massiv CO2-besparelse, viser en ny analyse fra Dansk Byggeri.
Ifølge Dansk Byggeri, er der over 200.000 ton CO2-besparelser i vente, hvis landets cirka 100.000 boliger med oliefyr skifter til varmepumper. Foto: Colourbox.
Ifølge Dansk Byggeri, er der over 200.000 ton CO2-besparelser i vente, hvis landets cirka 100.000 boliger med oliefyr skifter til varmepumper. Foto: Colourbox.

En halv million danske enfamiliehuse varmes ifølge Dansk Fjernvarme stadig op med olie eller naturgas. Men en ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at hvis husejerne går over til varmepumper, der er den mest klimavenlige form for opvarmning, vil de kunne begrænse udledningen af CO2 med cirka 640.000 ton hvert år.

Det svarer til mindst to procent af den reduktion af klimagasser, som Danmark mangler for at nå politikernes mål inden 2030. Eller til hvad en lille kvart million personbiler herhjemme udleder af CO2 om året.

– Alle taler om, at vi skal være mere klimavenlige. Og her er et område, hvor den enkelte husejer selv kan gøre en markant forskel, siger direktør i Dansk Byggeri Michael H. Nielsen.

En husejer med et hus på 165 kvadratmeter og energimærke E opvarmet med oliefyr, udleder ifølge Dansk Byggeris beregninger 2,74 ton CO2 årligt, hvilket svarer til udledningen fra en gennemsnitlig personbil. Vælger denne husejer at udskifte oliefyret til et varmepumpesystem, vil der kun blive udledt 0,7 ton CO2 årligt, hvilket er fire gange mindre end med oliefyret.

Er samme hus opvarmet med naturgasfyr, vil udledningen være på 2,1 ton CO2 årligt. Her vil CO2-reduktion være på 1,4 ton CO2 årligt, lyder vurderingen fra Dansk Byggeri.

Tilskud på 20 mio. skal øges

– Regeringen har opstillet et ambitiøst mål og faktum er, at vi alle er nødt til at bidrage, også hr og fru Jensen på de danske villaveje. Men det at skifte et oliefyr eller naturgasanlæg ud er dog en større udskrivning. Derfor er det nødvendigt med både pisk og gulerod, siger direktør i Dansk Byggeri Michael H. Nielsen.

Mens cirka 400.000 enfamiliehuse opvarmes med naturgas, står der stadig et oliefyr i omkring 100.000 huse. Det tal vil Dansk Byggeri have ned, og derfor foreslår de, at der sættes flere penge af til at hjælpe husejere, der vil sløjfe deres gamle fyr.

– Med den nye energispareordning, der træder i kraft 1. januar 2021, vil der kunne ydes et offentligt tilskud med en ramme på 20 millioner kroner om året til husejere, der vil skifte oliefyret ud. Det beløb bør sættes op og på sigt også inkludere husejere, der vil udskifte deres naturgasfyr. Man kunne også kræve, at alle enfamiliehuse med olie- eller naturgasfyr, der bliver solgt for eksempel efter 2025 eller 2030, skal have skiftet varmeforsyning til varmepumpe eller fjernvarme i forbindelse med salget. Eller gøre det muligt for husejere at få installeret varmepumper, som kan betales løbende og afskrives i forbindelse med deres energiforbrug, siger Michael H. Nielsen.

I analysen har Dansk Byggeri set på enfamiliehuse med oliefyr eller naturgas, som ligger uden for områder med adgang til fjernvarme i dag.

Relateret indhold