CTS styring – smart eller ukontrollerbart?

Stemningsrapport fra Energiforum 2015: Kan der tales om direkte åbne og lukkede systemer, eller bliver åbne systemer aldrig en realitet?
På Energiforum 2015 gik bølgerne højt i debatten om Bygningsautomatik og CTS styring. Foto: Energiforum Danmark.
På Energiforum 2015 gik bølgerne højt i debatten om Bygningsautomatik og CTS styring. Foto: Energiforum Danmark.

På Energiforum 2015, der blev afholdt i Nyborg i starten af marts, gik bølgerne højt i debatten om Bygningsautomatik og CTS styring. Herunder har vi samlet nogle af kommentarerne fra netværkstimen sammen, og vi har bedt Niels Boel fra Trend Control Systems stå på mål og udrede bekymringerne.

Åbne systemer

Uenigheden er stor, når det kommer til anvendelsen af ‘åbne systemer’ i forbindelsen med bygningsautomatik. Er det en fordel? Giver det større konkurrence? Eller komplicerer det bare endnu mere? Debatten gik livligt mellem deltagere i netværkstimen.

Paradoksalt er det, at der ikke stilles lovmæssige krav om, at de forskellige systemer skal arbejde sammen.

Niels Boel Trend Control Systems

Niels Boel om problematikken med åbne systemer:

– Emnet åbne systemer er en religionskrig i branchen. Baggrunden er, at der igennem tiden har været kunder, som er blevet fanget, da de har anvendt et produkt, der kun kan købes og serviceres et sted.

– Men skal åbne systemer være løsningen på denne problematik, så stiller det høje krav til bygherren og dennes interne organisation, som skal besidde specialistviden om CTS og have ressourcerne til at følge det til dørs, ellers kan åbne systemer rent faktisk ende med en endnu højere afhængighed.

– Åbne systemer garanterer ikke nødvendigvis, at tingene virker sammen. Forestillingen om ‘plug and play’ er langt fra sandheden. De åbne systemer kræver stor viden om forskellige systemer og programmeringssprog, som man løbende skal opdatere.

– Support af åbne systemer er besværligt, da systemerne er sammensat af op mod ti forskellige producenters komponenter, producenter der hver især kun har viden om og forpligtelse til support af egne produkter.

– Alle produkter kan i dag arbejde med åbne systemer uanset fabrikat. Se i stedet på systemudbyderens tilbud, hvad tilbydes af service, uddannelse og support, det betyder langt mere på sigt, end udsagnet ‘vores produkt er åbent’.

Bedre sammenhæng

I dag ses det desværre ofte, at man i et rum har ventilationsanlæg, der køler luften, mens radiatoren varmer rummet op. Problemet opstår, da der ikke er sammenhæng imellem styringen, og der ikke styres efter den samme temperaturføler.

Man kan undre sig over, at der ikke er fundet en løsning på dette problem, da CTS-styring blandt andet er til for, at der kan spares på energiforbruget. Således blev en konkret problemstilling fremhævet på konferencen.

Niels Boel om sammenhæng:

– Desværre er det helt korrekt, at det nævnte eksempel jævnligt forekommer i moderne byggeri. Men det skyldes ikke, at vi ikke kender løsningen. Det skyldes i stedet manglende viden hos bygherrer og rådgivere, hvilket resulterer i dårlige udbudsmaterialer, der herefter projekteres af en totalentreprenør.

– Det skal være billigt, og ingen ønsker at påtage sig ansvar for projekteringen, derfor lægges automatikken ud under de forskellige fagentreprenører og i stedet for et samlet CTS-anlæg, ender man med en lang række stand-alone systemer, som ikke kommunikerer sammen.

– Paradoksalt er det, at der ikke stilles lovmæssige krav om, at de forskellige systemer skal arbejde sammen. Dette hører ikke under BE10-beregningen, hvorfor der ikke er fokus herfor fra begyndelsen. Når projektet er i gang, er det svært og dyrt at rette op på skaden.

Markedsdominans

Markedet for CTS-styring er i dag domineret af de større firmaer, som kan lave samlede og lukkede systemer, hvilket gør det svært for de mindre firmaer at være med.

I forhold til konkurrenceevnen ville et standardsystem give de mindre leverandører bedre mulighed for at tage del i markedet, hvilket gavner forbrugerne.

Niels Boel om udelukkelse af små firmaer:

– Det kan jeg slet ikke nikke genkendende til. Jeg mener netop, at CTS branchen giver små firmaer store muligheder for at etablere sig som specialister inden for deres niche. Det er selvfølgelig ikke firmaet med fem mand, der laver store projekter som universitetshospitalet i Skejby, men der er mange opgaver, som ikke kræver firmaer med 100 ansatte.

– Ser vi på udviklingen på det danske CTS-marked inden for de seneste 10 år, så er det specielt de store med de lukkede systemer, som har mistet markedsandele, hvorimod firmaer som vores, der netop giver valgfrihed via systemhusmodellen har oplevet vækst.

– Dette har ikke noget med størrelsen på systemhusene at gøre, disse har meget varierende størrelse. De mindre firmaer, som har succes har snarere fundet deres niche, hvilket de har videreudviklet og derigennem skabt succes.

– Som jeg ser det, er der netop enormt mange muligheder for små firmaer på det danske CTS marked.

Niels Boel, Trend Control Systems.
Niels Boel, Trend Control Systems.

Relateret indhold