Udvidelse af Københavns Lufthavn Station i udbud

Sund & Bælt igangsætter nu et EU-udbud om udvidelsen af stationen ved Københavns Lufthavn. Projektet bliver udbudt i en hovedentreprise, og fristen for anmodning om prækvalifikation er d. 5. januar 2024.
Øresundsbanen ejes, drives og vedligeholdes af Sund & Bælts datterselskab, A/S Øresund.
Øresundsbanen ejes, drives og vedligeholdes af Sund & Bælts datterselskab, A/S Øresund.

Trods den relativt korte strækning er jernbanen over Amager til Københavns Lufthavn og Øresundsbroen en af de vigtigste trafikforbindelser i Danmark, og her er det Sund & Bælts ansvar at sikre, at den nødvendige kapacitet er til stede på Øresundsbanen.

Læs også: Stor støtte til Esbjergs nye vandsportsmekka

Derfor udvides Københavns Lufthavn Station nu. Arbejdet består i etablering af 2 nye perroner, bro over banen frem til sammenbygning med Københavns Lufthavn sammen med elevatorer, trapper, rulletrapper, ombygning af jernbanen til de nye perroner inkl. anlæg af 2 nye transversaler, ændringer i kørestrøm, afvanding, sikringsanlæg mv.

Læs også: Tiltrængte støjvolde på vej til Hørning

Projektet er siden december 2022 blevet tilpasset efter dialog med bl.a. naboer og lokale myndigheder om udførelsen.

Projektet udbydes i en hovedentreprise, og fristen for anmodning om prækvalifikation er d. 5. januar 2024.

Læs også: Kemikalie-grund: Klar til at sende oprensning i udbud til 250 millioner

Opstart af anlægsarbejderne forventes at skulle ske ved årsskiftet 2024/2025, og arbejderne forventes afsluttet i sommeren 2026.

Projektet er medfinansieret af Den Europæiske Union.

Relateret indhold