Stor bebyggelse på vej i Aarhus

Aarhus Kommune har givet tilladelse til at omdanne et 15.000 kvadratmeter stort erhvervsområde til boligområde i den sydlige del af byen.
Bebyggelsens formsprog skal følge kommunens skitsering, ligesom der også stilles krav til de anvendte materialer. Illustration fra lokalplan 961.
Bebyggelsens formsprog skal følge kommunens skitsering, ligesom der også stilles krav til de anvendte materialer. Illustration fra lokalplan 961.

Aarhus Kommune har givet grønt lys til nedrivning af eksisterende erhvervsbebyggelse ved Chr. X’s Vej og Enghavevej i den sydlige del af byen. Der er tale om et privatejet område på 15.450 kvadratmeter, som nu kan omdannes til etageboliger med op til 13.900 kvadratmeter etageareal.

Boligområdet skal efter planen bestå af etageboligbebyggelse med 3 etager ud mod de to veje på siden af bebyggelsen, så de bagvedliggende gårdrum og boliger skærmes mod trafikstøj. Bebyggelsen trappes desuden ned i to etager langs Enghavevej. I hele randbebyggelsen indrettes gennemgående boliger, der orienterer de primære opholdsrum væk fra trafikstøjen.

I sammenhæng med randbebyggelsen langs Chr. X’s Vej gives mulighed for at bygge fingre ud i gårdarealet. Disse anlægges med tagterrasser og mulighed for nærhed til de fælles opholdsarealer i gårdrummene. Der stilles samtidig krav om, at der etableres opholdsarealer svarende til 50 procent af boligbebyggelsens etagearealer.

Den vestlige del af lokalplanområdet udlægges til en mere åben bebyggelse i form af en mere villapræget punktbebyggelse i to etager og med en tilbagetrukket tredje etage, der giver mulighed for at anlægge private udendørs opholdsarealer på tagterrasser.

Under randbebyggelsen samt under en del af terrænet udføres en delvist nedgravet parkeringskælder, der får adgang for kørende via en rampe i gårdrummet langs den sydligste bebyggelse. Der lægges desuden op til, at at bebyggelsen får grønne tage, hvor der ikke i forvejen etableres tagterrasser.

Relateret indhold