Startskud til hospitalsbyggeri

Med godkendelsen af projektforslaget for det nye akutcenter har regionsrådet nu sagt endeligt ja til en knap 24.000 kvadratmeter stor udvidelse af Regionshospitalet Viborg.
I 2016 vil Regionshospitalet Viborg være udvidet med knap 24.000 kvadratmeter, og i 2018 vil hele ud- og ombygningen af hospitalet være færdig. Visualisering: Projektgruppen Viborg.
I 2016 vil Regionshospitalet Viborg være udvidet med knap 24.000 kvadratmeter, og i 2018 vil hele ud- og ombygningen af hospitalet være færdig. Visualisering: Projektgruppen Viborg.

Hurtig diagnose og behandling, effektive arbejdsgange og samarbejde på tværs er allerede i dag hverdagen på Regionshospitalet Viborg. Og med regionsrådets ja til projektforslaget for Akutcenter Viborg kan både patienter og medarbejdere nu se frem til et byggeri, som i endnu højere grad end i dag understøtter arbejdsgange og behandling på et moderne akuthospital.

Det nye akutcenter beløber sig til knap 590 millioner kroner og indeholder ud over ny skadestue og akutafdeling blandt andet også nye sengeafsnit, en udvidelse af Billeddiagnostisk Afdeling og Klinisk Fysiologisk Afdeling, nye karkirurgiske ambulatorier, operationsstuer og intensivafdeling.

Tilbygningen rummer desuden en helt ny hovedindgang med imødekommende rammer og udsigt over Søndersø.

Med de nye rammer får akutafdeling fælles faciliteter for alle akutte patienter, uanset om de kommer selv, i ambulance eller med helikopter. På den måde får de akutte patienter en fælles indgang til hurtig udredning og en behandlingsplan inden for fire timer.

Starter til maj

Samtidig med udvidelsen skal knap 7000 kvadratmeter af det eksisterende hospital bygges om for at sikre en optimal overgang mellem nyt og eksisterende. Projektet igangsættes til maj med forberedelse af byggegrunden og forventes afsluttet omkring årsskiftet 2016/2017.

Byggeriet er en del af kvalitetsfondsprojektet til 1,15 mia. kroner. Det samlede projekt strækker sig frem mod 2018 og indebærer en gennemgribende ud- og ombygning af hospitalet.

Relateret indhold