Nyt netværk skal fremme bæredygtigt byggeri

Syv tunge aktører i den danske byggebranche er gået sammen om at etablere foreningen AktivHus Danmark, der skal fremme bæredygtigt byggeri i Danmark.
Syv aktører i den danske byggebranche er gået sammen om at etablere foreningen AktivHus Danmark. Foto: Velux/Stamers Kontor.
Syv aktører i den danske byggebranche er gået sammen om at etablere foreningen AktivHus Danmark. Foto: Velux/Stamers Kontor.

I forbindelse med Building Green messens åbning i dag 29. oktober har Saint-Gobain Nordic A/S, AART Architects, Cenergia, Esbensen A/S, VELUX Danmark A/S, Teknologisk Institut og Kuben Management netop etableret foreningen AktivHus Danmark, som nu er åben for medlemskab.

– AktivHus Danmark vil tilvejebringe en økonomisk opnåelig og let forståelig klassificering af bæredygtigt byggeri, som både imødekommer fremtidens krav til energieffektivt byggeri samt fremmer byggeri med optimale og sunde rammer for mennesker, lyder budskabet fra det nyetablerede netværk.

Komfort, miljø og energi i højsædet

AktivHus foreningen vil tage udgangspunkt i de internationale specifikationer for Active House projekter, som stiller en række krav til komfort, miljø og energi. På den baggrund dannes der nu en platform for en forening, der skal udbrede AktivHus som den foretrukne designstrategi for bæredygtigt byggeri i Danmark. Fokus vil i særlig grad være på nybyggeri og renovering af små og mellemstore bygninger, eksempelvis typehuse, boliger, kontorer og offentlige bygninger. AktivHus er rettet mod både renovering og nybyggeri.

– Der har manglet en uvildig ordning, der kan stimulere integration af bæredygtige parametre og eksponere de bygninger, der ligger i front med hensyn til et godt indeklima, anvendelsen af sunde materialer og som har et lavt energiforbrug. I dag har man som bruger af boliger og bygninger ingen nem adgang til den slags informationer. AktivHus principperne er et godt bud, og så fokuserer de på beregnede og observerede samt målte værdier. Det kan forhåbentligt bidrage til en mere markedsdrevet udvikling i forhold til at fremme komfort, miljø og energi i forbindelse med renoveringer og nybyggeri, udtaler Jakob Klint, chefrådgiver, Kuben Management.

Brug for enkel løsning

AktivHus Danmark bygger på det fundament, den internationale Active House Alliance har grundlagt. Active House Alliance havde oprindeligt udspring i et dansk netværk, men udviklede sig hastigt til et internationalt netværk med Active House samarbejder i Holland og Canada.

– Det er vores erfaring fra det internationale arbejde, at der er brug for en enkel og let tilgængelig løsning, som uden væsentlige omkostninger kan dokumentere og kommunikere værdien af bæredygtigt byggeri. Med etableringen af AktivHus Danmark skabes der en dansk platform, der kan blive spredt til byggebranchen og især understøtte dialogen om bæredygtigt byggeri med større og mindre bygningsejere, siger Kurt Emil Eriksen, General sekretær i Active House Alliancen.Active House specifikationer bruges til at designe og vurdere byggerier ud fra ni væsentlige parametre. Flere byggerier er allerede udført efter principperne. En del er opført i Danmark og nogle i kolde klimaer, bl.a. Norge, Canada og Rusland, samt i varmere områder som bl.a. Italien, Frankrig og Østrig.

– Specifikationerne indeholder en række krav, der er enslydende med kravene til bygningsklasse 2020 og er således et værktøj til at sikre et bæredygtigt design og verificere de bæredygtige elementer i bygninger. Active House specifikationerne og klassificering konkurrerer ikke med eksisterende certificeringsordninger som eksempelvis DGNB, men er et mindre omfattende værktøj, der retter sig især mod små og mellemstore bygninger, og kan ses som et supplement til denne og andre tilsvarende ordninger, forklarer det nye netværk.

Relateret indhold