Lovpligtige ventilationsanlæg kan gøre mere skade end gavn

Kun de færreste er klar over, at standardfiltrene skal opgraderes, hvis skadelige partikler skal holdes helt ude af hjemmet.
Filtrene i parcelhuses centralt placerede ventilationsanlæg risikerer at være for grovmaskede. Foto: GettyImages.
Filtrene i parcelhuses centralt placerede ventilationsanlæg risikerer at være for grovmaskede. Foto: GettyImages.

Skadelige partikler findes alle steder- både i byen og på landet. Det være sig bilos det ene sted, brændeovnsrøg det andet.

I hjemmet skal hverken eller imidlertid være til stede – og selv om det er nærliggende at tro, at loven om påtvungne mekaniske ventilationsanlæg i alle nye boliger fra 2012 har bidraget positivt til indeklimaet i Danmark, kan anlæggene også have den modsatte effekt, viser en ny undersøgelse fra Rådet for Grøn Omstilling.

Der bør arbejdes på at finde bedre løsninger i forhold til de filtre, ventilationsanlæg leveres med som standard.

Kåre Press-Kristensen, Rådet for Grøn Omstilling

De kan faktisk være skyld i, at der kommer flere skadelige partikler ind i hjemmet, hvilket skyldes at mange husejere glemmer standardfiltret.

– Efter at have modtaget mange bekymrede henvendelser om røg fra naboernes brændeovne, besluttede vi os for at lave en screening i et parcelhus med mekanisk ventilation. Og resultatet viste, at partikelforureningen i huset var langt værre end forventet, fortæller Kåre Press-Kristensen, seniorrådgiver hos Rådet for Grøn Omstilling.

Det er dog ganske simpelt at gøre ventilationsanlægget til et aktiv i kampen mod de skadelige partikler.

– Det er filteret, som beskytter imod sundhedsskadelige partikler udefra. Desværre leveres langt de fleste mekaniske ventilationsanlæg som udgangspunkt med grovfiltre som standard, der ikke kan opfange partiklerne i udstødningsrøg eller osen fra brændeovne, fortæller Henrik Friis, CEO for Filterhuset.dk, som producerer ventilationsfiltre. Han tilføjer:

– Hvis ventilationen virkelig skal gøre en forskel for indeklimaet, skal man skifte til et finere filter, da standardfilteret slet ikke er godt nok til at opfange de sundhedsskadelige partikler. Et godt filter kan opfange partikler helt ned til én mikrometer.

Håber på politisk bevågenhed

Hos Filterhuset.dk samt hos Rådet for Grøn Omstilling er man enige om, at det er vigtigt at informere husejerne om begrænsningerne ved standardfiltrene, og at politisk interesse for emnet er essentielt for at komme problemet til livs.

– Mange vil automatisk tænke, de er tilstrækkeligt beskyttet med det anlæg, bygningen er født med. Men den manglende viden om standardfiltre kan få hårde konsekvenser, siger Henrik Friis.

Kåre Press-Kristensen tilføjer:

– Hvis der for alvor skal gøres noget ved problemstillingen, skal politikerne ind over. Der har længe været politiske diskussioner i gang vedrørende brændeovnene, men der bør også arbejdes på at finde bedre og mere varige løsninger i forhold til de filtre, som ventilationsanlæg som standard leveres med.

Relateret indhold