Ladeparker for 760 mio. kroner sendes i udbud

Vejdirektoratet er gået i dialog med markedet om udrulningen og driften af 25 nye ladeparker til ellastbiler, hvoraf de første skal stå klar i 2025.
Blåt skilt peger mod ladepark.
De første fem ladeparker åbner i 2025, mens de øvrige 20 ladeparker åbner i henholdsvis 2027 og 2030. 

Det skal være nemmere for lastbilchaufførerne at tanke strøm på farten, og derfor har Vejdirektoratet nu sat gang i arbejdet med etablering af 25 nye ladeparker efter, at udbudsstrategien er blevet godkendt af forligskredsen.

Der er i alt udmøntet 760 mio. kroner til udrulningen af ladeinfrastrukturen til ellastbiler, der omfatter etablering af de 25 ladeparker med i alt 133 MW langs de danske statsveje.

Derudover har et bredt flertal i Folketinget besluttet at afsætte 75 mio. kroner til en støtteordning til indkøb af el- og brintlastbiler samt etablering af depotladere hos vognmændene.

Læs også

Kom hurtigt videre: Fuld fart på ny fynsk ladepark

Ifølge en analyse fra Vejdirektoratet vil størstedelen af fremtidens ladebehov blive dækket af hjemmeopladning hos den enkelte vognmand, og de 25 ladeparker placeres derfor, hvor behovet er størst, og hvor lastbiltrafikken samles på hovedvejnettet.

Det skal dermed sikre, at chauffører aldrig har mere end 60 km til en lynlader på hovedvejnettet i Danmark.

Markedet styrer selv udrulning og drift

Allerede med udgangen af 2025 skal de første fem ladeparker til ellastbiler stå klar nær motorvejene omkring Randers, Herning, Vejle, Padborg og Køge.

De øvrige 20 ladeparker åbner i henholdsvis 2027 og 2030.

Placeringen af ladeparkerne er valgt på baggrund af en analyse af Vejdirektoratet samt krav i EU-forordningen om infrastruktur for alternative drivmidler (AFIR).

Som led i en ny strategi vil udrulningen af ladeparkerne ske ved i første omgang at række ud til det private marked, fortæller afdelingsleder i Vejdirektoratet, Mette Fynbo:

– På baggrund af en markedsdialog og efter ønske fra branchen har vi langt hen ad vejen valgt at lade markedet selv styre udrulningen og driften af ladeparkerne i de fem områder, vi har udpeget. Til gengæld indgår vi en aftale om, at vi ikke opstiller konkurrerende ladeinfrastruktur i de planlagte områder.

Vejdirektoratet forventer at sende udbudsmaterialet i offentlig høring i uge 32 og offentliggøre det endelige udbud i uge 35.

Relateret indhold