Huse på sikker grund: Jordskredet har stabiliseret sig

En ny rapport viser, at jordskredet i Randers har stabiliseret sig, og at de udsatte boliger i Ølst ikke længere er i fare for at blive revet med af jordmasserne.
Randers Kommune har siden d. 19. december arbejdet på at forhindre en miljøskade på Alling Å. Også en række huse har været i fare for at blive revet med af jordstrømmen fra Nordic Waste. Den risiko er ikke længere til stede, vurderer GEUS nu. Foto: Randers Kommune
Randers Kommune har siden d. 19. december arbejdet på at forhindre en miljøskade på Alling Å. Også en række huse har været i fare for at blive revet med af jordstrømmen fra Nordic Waste. Den risiko er ikke længere til stede, vurderer GEUS nu. Foto: Randers Kommune

I en ny rapport fra De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), som Miljøstyrelsen har bestilt, vurderes det nu, at det ikke længere er risiko for, at jordskredet påvirker beboelsesejendomme i Ølst.

GEUS har analyseret skredaktiviteten efter foråret 2023 og frem til februar 2024 og har dertil taget udgangspunkt i modelleringer af jordskredet.

GEUS oplyser, at der fra april 2023 og året ud blev læsset jord af fra kanten af den tidligere lergravs hældende skråning. Dette har dannet en accelererende jordskredsaktivitet bestående af store strømme af jord, der har bevæget sig ned og ind i deponiet. Den accelererede jordskredsaktivitet er opstået ved, at der er blevet tilført en masse, der har presset den øvre vestlige del af den deponerede jord, som allerede var i bevægelse fra 2021 til foråret 2023.

Læs også: Udbygger regionshospital for 832 mio. kr.

Jordskredet består således i dag ifølge GEUS af to jordstrømme samt en stor del deponeret jord fra den centrale del af deponiet.

Miljøminister Magnus Heunicke siger:

– Selv i de værste scenarier vurderer GEUS ikke, at der er nogen risiko for, at beboelseshuse i Ølst kan blive påvirket af jordskredet. Selvom jordskredet er ved at stabilisere sig, er der stadig en risiko for skade på miljøet via det overfladevand, der løber fra jordskredet og ned mod Alling Å. Det er vigtigt, at jordskredet fortsat overvåges, og at det forurenede overfladevand håndteres, så vandmiljøet beskyttes. Derfor vil Miljøstyrelsen i samarbejde med Randers Kommune fortsat følge situationen tæt.

Der har både været risiko for boliger i Ølst og for vandmiljø og dyreliv i Alling Å i forbindelse med jordskredet, der nåede op på en samlet volumen på 1,2 millioner kubikmeter. Foto: Randers Kommune
Der har både været risiko for boliger i Ølst og for vandmiljø og dyreliv i Alling Å i forbindelse med jordskredet, der nåede op på en samlet volumen på 1,2 millioner kubikmeter. Foto: Randers Kommune

Jordstrømmene er på 0,32 millioner kubikmeter og udgør dermed en fjerdedel af jordskredets samlede volumen på 1,2 millioner kubikmeter. Da der ikke længere tilføres jord til den øvre del af jordskredet, vil der sandsynligvis ikke forekomme væsentligt øget bevægelse fremover.

Bortgravet jord har reddet å

Miljøstyrelsen har også bedt GEUS vurdere risikoen for påvirkning af den dæmning, der adskiller rent opdæmmet vand fra Alling Å fra forurenet vand i bassinerne neden for Nordic Wastes område.

Læs også: Top10: Kommunale projekter med byggestart i 2024

Som svar oplyser GEUS, at det ser ud som om, at jordskredet ville have bevæget sig næsten frem til dæmningen, hvis man ikke havde gravet jord bort for at sikre infrastrukturen i dette område.

Nordic Waste blev den 22. januar erklæret konkurs ved skifteretten efter to påbud fra Miljøstyrelsen om, 1) at virksomheden skulle sikre, at jordskredet på virksomhedens grund ikke medførte en miljøskade på vandmiljøet og arter i Alling Å og 2) en sikkerhedsstillelse for de relevante udgifter til Miljøstyrelsen.

Relateret indhold