Boligforening går efter 14 procent lærlinge på byggepladserne

Nyt bredt samarbejde skal sikre lærepladser til lokale unge på boligadministrationsselskabet BO-Vests byggerier. Både entreprenøren, Bygherreforeningen og det lokale boligsociale center byder ind
Renoveringen af Galgebakken i Albertslund bliver første projekt, hvor de nye metoder, tilgange og værktøjer fra indsatsen Byg Med Unge Alliancen, sættes i spil. Hovedentreprenøren Enemærke & Petersen kommer også med masser af erfaringer med sociale tiltag på byggepladsen.
Renoveringen af Galgebakken i Albertslund bliver første projekt, hvor de nye metoder, tilgange og værktøjer fra indsatsen Byg Med Unge Alliancen, sættes i spil. Hovedentreprenøren Enemærke & Petersen kommer også med masser af erfaringer med sociale tiltag på byggepladsen.

Grøn Boligaftale 2021-2026

  • – Kravet om 14 % lærlinge kom med Grøn Boligaftale 2021-2026, hvor parterne blev enige om, at 14 % af de beskæftigede ved alment nybyggeri og renovering, som støttes af Landsbyggefonden, skal være lærlinge i praktik.
  • – Inden den nye aftale – og siden 2014 – har kravet lydt på 12 % lærlingeaftaler.
  • – Få hjælp til at få flere lærlinge på byggepladserne hos interesse- og brancheorganisationen for de almene boligorganisationer, BL, her.

Boligadministrationsselskabet BO-Vest og Bygherreforeningen indgår et nyt samarbejde om at få skabt lærepladser på boligselskabernes byggerier. Det er et område, der har høj prioritet hos både BO-Vest og Bygherreforeningen og samarbejdsaftalen skal medvirke til at sikre, at boligselskabet lever op til den politiske målsætning om 14 % lærlinge på deres byggerier.

Dette skal ske ved, at de erfaringer og værktøjer, som Bygherreforeningens indsats Byg Med Unge Alliancen har opsamlet og udarbejdet, bliver taget i anvendelse og udviklet gennem tre indsatser:

– Når vi ansætter folk fra området, begynder de jo at tage ejerskab over området, de bliver ligesom en del af processen. Det er klart, at når man tager ejerskab over noget, passer man også bedre på det. De snakker godt om det, og i nogle tilfælde har vi også set, at de stopper hærværk,

Byggechef Frank Mortensen, Enemærke & Petersen

1. Bygherrens systematiske arbejde med lærlingeindsats: I samarbejde med bygherre udvikles indsatsen for flere lærlinge på de enkelte bygherrers byggerier

2. Entreprenørens praksis: Sparring med entreprenører om åben og bred rekruttering og fastholdelse af lærlinge

3. Mobilisering og rekruttering af lokale unge: Facilitering af indsatser, der mobiliserer de unge og synliggør muligheden for en karriere i byggebranchen.

Forventer flere erfaringer på kommende projekter

Det første og største af projekterne, hvor samarbejdet skal prøves af, er Galgebakken i Albertslund. Her har Enemærke & Petersen hovedentreprisen på renoveringen, som har en samlet entreprisesum på 1,1 mia. kroner.

BO-Vest forventer at kunne afprøve de opnåede erfaringer og de tilegnede værktøjer i de kommende år, hvor boligadministrationsselskabet har mange store byggesager under udførelse.

– At arbejde med lærepladser på byggerierne har ikke kun høj prioritet hos BO-Vest, men især også vores beboerdemokrati. Arbejdet med bæredygtighed er en væsentlig del af vores DNA, og verdensmål er som en del af det en høj prioritet i disse år. Her er uddannelse af de unge en vigtig del af arbejdet. Vi er derfor glade for at indgå i dette nye samarbejde med Bygherreforeningen om at løfte og strukturere vores arbejde med lærepladser, siger administrerende direktør i BO-Vest, Ulrik Brock Hoffmeyer.

Han understreger, hvor vigtigt samarbejde med mange aktører er for at kunne tage det ansvar.

– Med det nye samarbejde, skal vi blive bedre til også at få fat i vores lokale unge, og det tror vi på, at Bygherreforeningen kan hjælpe os med gennem en mere systematisk tilgang. Vores medarbejdere i den boligsociale helhedsplan i Albertslund er klar til at tage endnu mere fat på opgaven, og vi ser frem til at komme i gang med i tæt samarbejde med entreprenørerne om opgaven, udtaler Ulrik Brock Hoffmeyer.

Vicedirektør i Bygherreforeningen Hanne Ullum ser også frem til at indgå i den nye samarbejdsaftale.

– Det er nyt for mange bygherrer at skulle yde en systematisk indsats for at få flere lærlinge på deres byggerier. Byg Med Unge Alliancen har gennem en årrække arbejdet med at få skabt flere lærepladser gennem samarbejde med forskellige bygherrer – senest et toårigt projekt med Region Hovedstaden og Region Sjælland. Derfor glæder det os, at der er kommet fondsmidler til at videreføre Byg med Unge Alliancens indsats med at skabe flere lærepladser. Dette nye samarbejde er et godt skridt på vejen, og vi ser frem til at udvikle konceptet og værktøjerne sammen med BO-Vest.

Ansætter folk fra området

Også hovedentreprenøren Enemærke & Petersen har stor erfaring med sociale tiltag på byggepladserne. I 2020 var virksomheden med i projektet ‘Social beskæftigelse i byggeriet’ – bl.a. sammen med Boligselskabet Sjælland og KAB.

Entreprenørselskabet har i et samarbejde med bl.a. Østjysk Bolig også været med til tryghedsrenoveringen af Bispehaven i Aarhus, der i 2013, 2016 og 2017 – ifølge politiets tryghedsundersøgelser – var Danmarks mest utrygge sted. Renoveringen er nu afsluttet, og Bispehaven er slet ikke så utryg længere:

Byggechef Frank Mortensen fra Enemærke & Petersen siger:

– Når vi ansætter folk fra området, begynder de jo at tage ejerskab over området, de bliver ligesom en del af processen. Det er klart, at når man tager ejerskab over noget, passer man også bedre på det. De snakker godt om det, og i nogle tilfælde har vi også set, at de stopper hærværk, forklarer han til DR.

Pt. er entreprenøren i gang med renovering af fire boligområder i Vollsmose i Odense. Også her er lokale beboere på lønningslisten.

Både adm. direktør Ulrik Brock Hoffmeyer fra Bo-Vest og vicedirektør i Bygherreforeningen, Hanne Ullum, glæder sig over den nye samarbejdsaftale: - Det er nyt for mange bygherrer at skulle yde en systematisk indsats for at få flere lærlinge på deres byggerier, siger Hanne Ullum, der ser det nye samarbejde som et vigtigt skridt på vejen mod flere lærlingeaftaler i byggebranchen.
Både adm. direktør Ulrik Brock Hoffmeyer fra Bo-Vest og vicedirektør i Bygherreforeningen, Hanne Ullum, glæder sig over den nye samarbejdsaftale: – Det er nyt for mange bygherrer at skulle yde en systematisk indsats for at få flere lærlinge på deres byggerier, siger Hanne Ullum, der ser det nye samarbejde som et vigtigt skridt på vejen mod flere lærlingeaftaler i byggebranchen.

Boligsocial indsats skal matche lokale unge til byggerierne

En væsentlig aktør i samarbejdet er den boligsociale indsats Albertslund Boligsociale Center (ABC), som spiller en aktiv rolle i mobiliseringen og rekrutteringen af lokale unge til byggeriet. Projektleder i Bygherreforeningens indsats Byg Med Unge Alliancen Karin Parbst, som selv bor i Albertslund, ser frem til samarbejdet:

– Det handler i høj grad om at tænke rekrutteringen åbent og bredt og om fastholdelse af de unge gennem uddannelsen. ABC har kontakten til de unge og kan matche dem med entreprenørerne. Desuden ser jeg frem til, at vi skal samarbejde om nye metoder, der kan bidrage til at fastholde og motivere unge til at gennemføre uddannelsen. Der er et meget stort frafald på erhvervsuddannelserne, og derfor er denne dimension vigtig for at sikre, at vi også har faglærte nok i fremtiden, udtaler Karin Parbst.

Relateret indhold