Bæredygtighed udfordrer hele byggeriet

Bæredygtighed er trådt ud af de fodformede og vil sætte agenda i byggeriet. Dansk Byggeri mener dog, at byggeriet fortsat er bagud, og at bæredygtighed skal udbredes til større dele af byggeriet.
Dansk Byggeri mener, at det store spring fremad for øget bæredygtighed er den generelle accept af udfordringen hos alle parter i byggeriet. Foto: Colourbox.
Dansk Byggeri mener, at det store spring fremad for øget bæredygtighed er den generelle accept af udfordringen hos alle parter i byggeriet. Foto: Colourbox.

Dansk Byggeri har ved flere lejligheder samlet producenter, entreprenører, rådgivere og bygherrer til debat om bæredygtighed for at få sat ord på barrierer og udvikling af bæredygtige processer og produkter.

– Byggeri er en kompleks størrelse, hvor selve byggeprocessen, de involverede parter og de anvendte materialer varierer fra byggesag til byggesag. Og nu skal vi så i fælleskab skabe opmærksomhed om, at det vi laver er bæredygtigt. Det handler om meget andet end energi. I dag er det en forsvindende lille del af byggeriet, som har fået certifikat på at være bæredygtigt, så udfordringen er altså, hvordan vi udbreder det, ja kommer videre fra noget nær et nulpunkt, spørger branchedirektør Per Thomas Dahl, Danske byggematerialer under Dansk Byggeri, i en pressemeddelelse.

Bæredygtighed er dyrt

På Building Green i Forum i oktober var der enighed om at arbejde på en forenkling af certificeringssystemerne, da det kan være en barriere at skrue ambitionerne for højt op.

– Vi spænder ben for en hastigere udvikling, hvis vi kræver de meget skrappe såkaldte DGNB-certificeringer overalt. Det er for omfattende og ofte for kompliceret, og bliver dermed nemt for dyrt. Derfor er der brug for en light-version, så vi hurtigere kommer ud af starthullerne, siger Per Thomas Dahl.

På debatmødet var der enighed om, at bæredygtighed er knyttet for meget op på energi med blinde vinkler til andre områder, der er mindst lige så vigtige.

– Vi strammer kravene af hensyn til samfundet, og styrer byggeriet med Bygningsreglementet. Der er ad den vej sket rigtig meget positivt i forhold til at skærpe energikravene med såkaldte energiklasser. Den vej kan vi sagtens fortsætte ved at udvikle konceptet til for eksempel en særskilt bæredygtighedsklasse, som kan have indflydelse på genanvendelse-, ressourceforbrug eller andre negative effekter på miljøet, understreger Per Thomas Dahl.

Stort udbud

På producentsiden er signalerne om bæredygtighed opfanget mange steder, og branchen oplever faktisk, at udbuddet af materialer er ganske stort. Men også her er byggeriets parter enige om, at der især skal sættes ind i forhold til måden materialerne produceres på.

– Det er ikke nok, at byggematerialer i princippet er bæredygtige. De skal rent faktisk være bæredygtige, og det betyder, at vi skal gribe fat i de lavt hængende frugter og sikre, at for eksempel måden materialerne produceres på også er bæredygtig, ligesom der skal fokuseres på genanvendelse af materialer og restprodukter ved produktionen.

Gennem debatten og forståelse af de enkelte aktørers særlige bidrag blev der skabt en fælles erkendelse af, at målet om øget bæredygtighed i byggeriet skal nås med åbne skodder mellem de mange aktører.

– Hvis vi ønsker at sætte mere turbo på arbejdet, så er det vigtigt at involvere og integrere hinanden i de forskellige processer. Det bør for eksempel være en gevinst at inddrage entreprenøren og materialeproducenten i rådgiverteamets overvejelser, så materialerne kan finde deres rette anvendelse, slutter Per Thomas Dahl.

Relateret indhold