Stort taksonomiarbejde giver gevinst – både for klimaet og på bundlinjen

Det kræver en stor indsats både at forstå EU's taksonomiforordning - og få den implementeret i organisationen. MT Højgaard har brugt både tid, kræfter og ressourcer på taksonomien - det vil komme koncernen til gode, lyder det fra Rambølls taksonomiekspert.
Både entreprenører, bygherrer, finansafdelingen, projektledelsen og mange andre skal have styr på EU's taksonomi, når der skal bygges. Hos MT Højgaard har alene forståelsen af EU-taksonomien krævet masser af tid og ressourcer.
Både entreprenører, bygherrer, finansafdelingen, projektledelsen og mange andre skal have styr på EU's taksonomi, når der skal bygges. Hos MT Højgaard har alene forståelsen af EU-taksonomien krævet masser af tid og ressourcer.

Den er überteknisk, kompliceret og kan være svær at forstå. Alligevel har den allestedsnærværende EU-taksonomi efterhånden stor betydning for mange af de større aktører i byggebranchen. Flere vil på sigt skulle dokumentere sort på hvidt, at de overholder de nye krav og at de er med til at styrke den grønne omstilling i Europa.

Som rådgivende aktør har Rambøll, anført af market director Patrick Moloney, arbejdet med taksonomien, siden de første kriterier blev lanceret for få år tilbage. Han peger også på byggebranchen som et af de områder, hvor de omfattende krav kommer til at medføre en ny virkelighed.

– Taksonomien kan ikke implementeres med et fingerknips, og mange, særligt større entreprenører, har skullet tage tilløb til at nå frem til den erkendelse, at det her er en nødvendighed. Det har og kræver økonomiske samt strategiske investeringer at leve op til kravene om cirkulære materialer, men de skal gøres, for kravene er kommet for at blive, siger Patrick Moloney.

Med EU's taksonomi er bæredygtighed og cirkulær økonomi som begreber for første gang blevet sat i en ramme, der ikke kan gradbøjes. Market director Patrick Moloney fra Rambøll har arbejdet med taksonomi siden de første kriterier blev lanceret.
Med EU’s taksonomi er bæredygtighed og cirkulær økonomi som begreber for første gang blevet sat i en ramme, der ikke kan gradbøjes. Market director Patrick Moloney fra Rambøll har arbejdet med taksonomi siden de første kriterier blev lanceret.

Hos en af landets største entreprenører, MT Højgaard Holding, har implementeringen indtil videre krævet meget tid og mange ressourcer bare at forstå EU-taksonomien, og hvordan virksomheden skal efterleve den.

– Vi arbejder løbende med forordningen, og har analyseret teksterne fra EU. Det er meget teknisk, så vi har måttet få det oversat til et operationelt niveau. Helt konkret har vi brugt mange ressourcer på at finde ud af, hvordan vi skal efterleve taksonomien i en dansk kontekst og hvordan vi dokumenterer de forskellige tekniske bæredygtighedskriterier, siger strategi- og bæredygtighedschef Trine Lyng Madsen.

Ressourcekrævende implementering

EU-forordningen har direkte retskraft i Danmark. Derfor så MT Højgaard også gerne, at der var bedre gennemsigtighed i brugen af kriterierne og større hjælp fra myndighedernes side til at forstå dem:

– Der er stadig enkelte af kriterierne, vi må definere på baggrund af antagelser. Det eneste vi kan gøre, er at være transparente om vores fortolkning. Der er jo ikke en myndighed, man kan gå til og få svar på spørgsmål om taksonomien, så branchen er efterladt til selv at få styr på det, siger Trine Lyng Madsen.

Finansafdelingen skal med ind over

Helt konkret har MT Højgaard-koncernen først og fremmest skulle forstå og fortolke taksonomien for derefter at implementere dem i forskellige dele af de konkrete projekter. Og det er et arbejde, der ikke stopper, pointerer Trine Lyng Madsen:

– Hvis en bygnings energiforbrug f.eks. ikke er godt nok ift. at efterleve taksonomien, så kan vi installere ekstra solceller på taget. Vandhanerne skal også have en maksimal gennemløbshastighed for at overholde taksonomien. Det kunne også være noget i vores egen opførsel, f.eks. vores affaldssortering, siger Trine Lyng Madsen og tilføjer:

– Også her kræver det en del ressourcer på projektniveau og i koordinering med bygherrer og rådgiver. Til sidst skal de forskellige projekters efterlevelse opgøres i finansielle termer – omsætning, Capex og Opex – så der skal vi have finans til at bistå med årsrapporten.

MT Højgaard har brugt mange ressourcer på at finde ud af, hvordan taksonomien skal efterleves i en dansk kontekst og hvordan de forskellige tekniske bæredygtighedskriterier skal dokumenteres, fortæller strategi- og bæredygtighedschef Trine Lyng Madsen.
MT Højgaard har brugt mange ressourcer på at finde ud af, hvordan taksonomien skal efterleves i en dansk kontekst og hvordan de forskellige tekniske bæredygtighedskriterier skal dokumenteres, fortæller strategi- og bæredygtighedschef Trine Lyng Madsen.

Kan medføre en økonomisk gevinst

Rambølls Patrick Moloney peger på, at der er store gevinster at hente for de aktører i byggebranchen, der hurtigt får gjort genbrug, genanvendelse og fornybare materialer til en naturlig del af deres forretning.

Og får det dokumenteret.

– Der er gode muligheder for, at man i byggebranchen kan positionere sig som førende bæredygtig aktør – og det kan medføre en økonomisk gevinst. Det er alment kendt, at finansielle institutioner som banker og pensionsselskaber målrettet går efter at investere i virksomheder, der er transparente med deres bæredygtige aktiviteter, siger Patrick Moloney.

Netop banker, investeringsfonde og andre markante kapitalforvaltere er også påvirket af de nye regler, pointerer Patrick Moloney. Alene de danske forsikrings- og pensionskasser administrerer ifølge Danmarks Statistik knap fem billioner kroner, og de bliver med EU’s nye regler nødt til at investere i grøn omstilling og bæredygtighed frem for sort energi.

– Vi har taget et vigtigt skridt mod en mere konkret forståelse og kortlægning af, hvad det vil sige at være bæredygtig. Takket være universelle redskaber, udviskes enhver form for tvivlsspørgsmål i den bæredygtige diskussion og opfattelse, og det giver den nødvendige synergieffekt på tværs af brancher, siger Patrick Moloney og tilføjer:

– Jo flere virksomheder på flere niveauer, der bliver omfattet af lovkravene i EU’s taksonomi, jo stærkere en fælles forståelse vil vi have af, hvad der er bæredygtigt, og hvad der ikke er. Der vil gælde de samme retningslinjer på tværs af EU’s lande, og samtidig får vi et værktøj til at hindre ‘greenwashing’, siger Patrick Moloney.

Rapporteringskravene under taksonomien trådte i kraft for regnskabsåret 2021.

Bliv klogere på EU’s taksonomi og arbejdet med forordningen på det cirkulære Loop Forum d. 26.-27. april, hvor både Patrick Moloney og Trine Lyng Madsen er på talerlisten. I år forventes mere end 200 keynote speakers på 5 scener, over 150 udstillere og 3.000+ besøgende.

Relateret indhold