ESG-strategi: Entreprenør vil sænke CO2-udledningen markant i 2030

Både byggeprojekter og eget domicil er i kikkerten i H. Skjøde Knudsen Holdings nye ESG-strategi. Koncernen bygger allerede med lav CO2-udledning; med ESG hæves ambitionsniveauet.
I Cortex Park i Odense arbejdede entreprenørselskabet Skjøde bl.a. med fraktionsopdelt affaldssortering. De to erhvervsdomiciler, der er opført for PFA, er begge DGNB-certificerede.
I Cortex Park i Odense arbejdede entreprenørselskabet Skjøde bl.a. med fraktionsopdelt affaldssortering. De to erhvervsdomiciler, der er opført for PFA, er begge DGNB-certificerede.

Med en ny ESG-strategi har H. Skjøde Knudsen Holding, der bl.a. omfatter datterselskaberne Skjøde og Odense Bygningsservice, sat fuld fokus på at halvere koncernens projekters gennemsnitlige CO2-emissioner frem mod 2030.

Til en start har koncernen offentliggjort en ESG-rapport, der er blevet offentliggjort i forbindelse med koncernens nyligt offentliggjorte koncernregnskab for 2022.

– Som alle andre i byggebranchen har vi et medansvar for at reducere branchens meget høje CO2-udledninger. Det ansvar vil vi gerne tage på os, og vi har derfor søsat et både omfattende og ambitiøst stykke arbejde med henblik på at reducere vores eget klimaaftryk frem mod 2030, siger COO Allan Arno.

Et af ESG-strategiens første indsatsområder har været at opsamle klimadata på syv af Skjødes afsluttede byggeprojekter i 2022. Dette er gjort med henblik på at etablere en såkaldt baseline – altså et sammenligneligt udgangspunkt for det videre arbejde.

I den forbindelse er projekternes vægtede gennemsnit blevet opgjort til 9,94 kg. CO2 ækv/m2/år, hvilket er cirka 17 % bedre end de fastsatte krav i Bygningsreglementet 2023. Her lyder kravet på 12 kg CO2-ækv/m2/år for nybyggerier over 1.000 kvm.

Vil hæve ambitionsniveauet yderligere

Frem mod 2030 er målsætningen for koncernen at sænke klimaaftrykket på projekterne yderligere, så den gennemsnitlige CO2-udledning pr. projekt reduceres til under 5 kg CO2-ækv/m2/år inden 2030. Det er cirka en halvering i forhold til 2022-baselinen og svarende til kravet i lavemissionsklassen i 2029.

Til sammenligning bliver kravet 7,5 kg. CO2-ækv/m2/år i Bygningsreglementet 2023.

– Det er en ambitiøs, men realistisk målsætning, hvor vi blandt andet kommer til at kigge på både byggematerialer og energiformer. Men vi er overbevist om, at det kan lade sig gøre, hvis vi står på tæer, siger Allan Arno og tilføjer:

– Det er i den forbindelse vigtigt for os at understrege, at vi naturligvis er indstillet på at hæve ambitionsniveauet yderligere på konkrete projekter, såfremt vores kunder ønsker et lavere CO2-aftryk.

Koncernen kigger også indad i sin ESG-rapportering. Fremadrettet vil der f.eks. kun blive indkøbt grøn strøm til Skjødes domicil i Odense. Også udearealerne skal omlægges, så biodiversiteten kan blomstre - bogstaveligt talt.
Koncernen kigger også indad i sin ESG-rapportering. Fremadrettet vil der f.eks. kun blive indkøbt grøn strøm til Skjødes domicil i Odense. Også udearealerne skal omlægges, så biodiversiteten kan blomstre – bogstaveligt talt.

Som et led i sin ESG-strategi har koncernen igangsat en række ansvarlige tiltag på såvel sine projekter som i egen organisation. De omfatter bl.a.:

Konverteringsejendomme: I den fremadrettede projektudvikling skal der være et øget fokus på såkaldte konverteringsejendomme – dvs. ejendomme, hvor man genbruger materialer fra eksisterende bygninger.

Bæredygtige materialevalg: Koncernen tilstræber i alle projekter at benytte bæredygtige løsninger, metoder og materialevalg inden for de givne rammer på projektet. Samtidig stilles der krav til leverandørerne om ikke at benytte materialer med farlige giftstoffer på koncernens projekter.

Affaldssortering og genanvendelighed: Affaldsmængderne på byggepladser skal i løbet af 2023 reduceres med 6,1 % sammenlignet med 2022.

Elektrificering af vognparken: For at minimere klimaaftrykket fra fossile brændstoffer sigtes der mod fremadrettet kun at købe hybrid- og elbiler. Odense Bygningsservice har allerede investeret i seks el-varebiler, der bidrager til en elektrificering af koncernens vognpark. Frem mod 2027 er målsætningen at udfase samtlige fossilbiler.

Et grønnere domicil: Fra 2023 anvendes der ikke længere kemikalier i domicilet, hvorfor alle rengøringsmidler skal være svanemærket, indeklimamærket eller have EU-blomsten. Samtidig vil der fremadrettet kun blive indkøbt grøn strøm, ligesom udearealerne rundt om domicilet skal omlægges med henblik på at opnå en biofaktor på 0,24 og dermed en højere biodiversitet. Virksomhedens egne CO2-emissioner skal kortlægges og reduceres.

Sidegevinst: Stærke ledelsesværktøjer

I forhold til den sociale og ledelsesmæssige dimension fortsætter koncernen sit strategiske fokus på at uddanne fremtidens medarbejdere til byggebranchen. Således udgjorde uddannelsesstillinger 11,4 % af den samlede arbejdsstyrke i 2022, hvilket er en stigning på 3,9 % sammenlignet med året før.

Også på antal kursusdage per medarbejdere er der registreret en stigning i forhold til 2021.

– Det har vist sig, at en af sidegevinsterne ved ESG-processen er, at det giver os nogle stærke ledelsesværktøjer i dagligdagen, fordi vi qua vores dataindsamling får sat fokus på en række ting, som vi kan agere på, slutter Allan Arno.

Som en del af EU-Kommissionens ‘Green Deal’ skal alle børsnoterede virksomheder med over 500 ansatte fra 2024 rapportere om deres arbejde med både de miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige aspekter af bæredygtighed (Environmental, Social og Governance = ESG). Fra 2025 vil virksomheder med færre end 250 ansatte være omfattet af de samme krav.

Relateret indhold