Realdania: Højeste støttebeløb siden 2007

Organisationen havde et godt år på de finansielle markeder og uddelte sidste år mere end 1,2 milliarder kroner til filantropiske projekter.
Indgangen til koldkrigsbunkeren REGAN Vest. Foto: Lars Horn/Baghuset.
Indgangen til koldkrigsbunkeren REGAN Vest. Foto: Lars Horn/Baghuset.

Fra regnskabet

  • – Afkast af den kommercielle investeringsformue: 2.894 mio. kr.
  • – Uddelinger, netto: 1.237 mio. kr.
  • – Skat: 415 mio. kr.
  • – Øvrige indtægter og udgifter, netto: -20 mio. kr.
  • – Overskud: 1.222 mio. kr.
  • – Antal projekter i gang ved udgangen af 2019: 825
  • – Antal medlemmer i alt: Cirka 165.000
  • – Antal projekter støttet siden 2000: Cirka 3.900

Gennem det seneste år har 297 projekter og delprojekter i det byggede miljø fået støtte fra Realdania.

Det er afkastet af foreningens kommercielle investeringer, der er grundlaget for de filantropiske uddelinger og projekter – et afkast der i 2019 udgjorde næsten 2,9 milliarder kroner.

– 2019 var et tilfredsstillende år på de finansielle markeder, og det er til direkte gavn for vores uddelingsniveau i Realdania, som har været højere end sædvanligt. Det betyder, at vi sidste år kunne støtte endnu flere gode og forskellige projekter over hele landet – fra små lokale mødesteder til ambitiøse handlingsplaner på klimaområdet. Resultatet fra 2019 er jo et øjebliksbillede, og her få måneder senere står samfundet i en meget alvorlig situation. Det siger noget om, hvor hurtigt verden kan ændre sig, siger adm. direktør Jesper Nygård, Realdania.

20 mia. siden 2000

Siden 2000 har Realdania gennem filantropiske aktiviteter bidraget til samfundet med 20 milliarder kroner.

Sidste år støttede foreningen blandt andet et nyt besøgscenter ved den underjordiske koldkrigsbunker REGAN Vest i Nordjylland – en regeringshemmelighed der nu bliver åbnet for offentligheden. Realdania var også med en stor bevilling på 190 millioner kroner i oktober med til at fremtidssikre C40, som er et netværk mellem verdens største og mest innovative byer på klimaområdet.

Årets samlede resultat efter filantropiske uddelinger, skat og omkostninger blev i alt et overskud på 1,222 milliarder kroner. Over en femårig periode er det gennemsnitlige investeringsafkast opgjort til 8,7 procent p.a., hvilket vurderes som tilfredsstillende.

Årets udgiftsførte skat udgjorde 415 millioner kroner.

– Som filantropisk forening skal vi ikke skaffe et fast årligt afkast til nogle investorer. Derimod skal vi sørge for, at Realdanias formue er investeret, så vi også kan være til gavn for de kommende generationer. Ansvarlighed handler om at passe på formuen og samtidig sikre afkast til projektstøtte – også i dårligere tider, siger Jesper Nygård og fortsætter:

– Det er også et mål for os at være en ansvarlig investor. Derfor har vi med vores nye investeringsstrategi bl.a. taget flere initiativer, der samlet set skal nedbringe klimaaftrykket af vores investeringer. Samtidig har vi som noget nyt afsat en del af vores investeringsformue til missionsrettede investeringer, der også understøtter vores filantropiske mål.

13.000 nye medlemmer

I 2020 forventer Realdania et niveau for filantropiske uddelinger i størrelsesordenen 500-600 mio. kr. Forventningen ligger på niveau med de senere år og er baseret på analyser og forventninger til finansmarkederne i de kommende år. Hvis afkastet af investeringsaktiviteterne bliver højere end forventet, vil bevillingerne i løbet af året kunne øges.

I 2019 rekrutterede Realdania desuden knap 13.000 nye medlemmer. Den nuværende foreningsstrategi (2016-2020) blev evalueret med ekstern bistand i årets løb, og der er igangsat en proces for udarbejdelse af en ny foreningsstrategi, som skal træde i kraft i 2021.

Som filantropisk forening skal vi ikke skaffe et fast årligt afkast til nogle investorer. Derimod skal vi sørge for, at Realdanias formue er investeret, så vi også kan være til gavn for de kommende generationer.

Relateret indhold