Politisk rådgiver skal tale arkitekternes sag

Tobias Zacho Larsen har solid erfaring med at varetage byggebranchens interesser. Nu skal han som politisk direktør i Arkitektforeningen give branchen større politisk gennemslagskraft.
Tobias Zacho Larsen kigger med fast blik. Han har hvid skjorte og en mørk jakke på.
Som ny politisk direktør skal Tobias Zacho Larsen få arkitekternes og fagets agendaer ud til bl.a. politiske beslutningstagere. Han har i en årrække arbejdet med public affairs, agenda setting og stakeholder relations.

Han har rådgivet direktører og ledere i virksomheder og brancheorganisationer som Sweco, Velux, Molio, IDA, Bygherreforeningen, GI, Realdania, Tekniq, KL, Landsbyggefonden og Synergi.

Nu skal Tobias Zacho Larsen som ny politisk direktør og dermed -rådgiver i Arkitektforeningen være med til at sikre, at arkitekternes mærkesager får større gennemslagskraft og synlighed.

Han er uddannet cand. scient. pol. og har arbejdet med interessevaretagelse hele sit voksenliv. Han kommer fra en stilling som partner i Advice, hvor han i en årrække har opbygget og ledet virksomhedens afdeling for public affairs, agenda setting og stakeholder relations.

Jeg har fulgt byggebranchen tæt i de sidste mange år som politisk rådgiver og har i den tid fået øjnene op for, hvor meget arkitekterne har at byde på af relevant viden i det paradigmeskifte, vi står midt i.

Tobias Zacho Larsen, kommende politisk direktør, Arkitektforeningen

Med ansættelse af Tobias Zacho Larsen vil foreningen bringe arkitekturen og arkitekternes viden om bæredygtigt byggeri og levende byer effektivt ind til politiske beslutningstagere og branchen generelt.

Skal løfte en stor opgave

Målet er at skærpe forståelsen af den særlige værdi, arkitekturen bidrager med i udviklingen af en bæredygtig fremtid. Arkitektforeningens direktør, Lars Autrup, siger:

Læs også

Mipim Awards: Dansk arkitektur fejede konkurrenterne af banen

– Selvom vi har mange fælles mål i byggebranchen, så kræver det, at vi er aktive, når livskvaliteten og den arkitektoniske værdi skal sikres. Her har arkitekterne nogle helt særlige kompetencer, når det gælder om at udvikle attraktive, levende byer og bygninger og bringe bæredygtighed gennemgribende ind i den måde, vi bygger og indretter os på. Og det har vores medlemmer meget tydeligt efterspurgt, at vi får synliggjort og sat mere effektivt i spil over for politiske beslutningstagere. Jeg håber og tror, at vi vil kunne realisere dette med ansættelsen af Tobias Zacho Larsen. Jeg har stor tillid til, at han kan løfte denne opgave.

Har fulgt byggebranchen tæt

Med ansættelsen af Tobias Zacho Larsen får Arkitektforeningen en erfaren og respekteret politisk rådgiver med dyb indsigt i byggebranchen og et bredt netværk både i virksomheder, interesseorganisationer og i det politiske system.

– Jeg har fulgt byggebranchen tæt i de sidste mange år som politisk rådgiver og har i den tid fået øjnene op for, hvor meget arkitekterne har at byde på af relevant viden i det paradigmeskifte, vi står midt i. Det gælder både i forhold til, hvordan vi bygger mere bæredygtigt, og hvordan vi skaber attraktive byrum og byggede miljøer, hvor man har lyst til at færdes. Som samfund er det ekstremt vigtigt, at vi disponerer rigtigt i den henseende, fordi byggeri i sagens natur er langtidsholdbart. Det vil være vigtigt og dybt meningsfuldt at få viderebragt og videreformidlet den viden til beslutningstagere nationalt og lokalt, siger den nye politiske direktør, der forventer at kunne hjælpe hele organisationen til at agere med større gennemslagskraft.

Nyt team med seks medarbejdere

Tobias Zacho Larsen træder ind i ledelsen af foreningen og får som en af sine første opgaver at skabe en strategi for foreningens interessevaretagelse, som inddrager hele foreningen – fra det centrale til det lokale niveau.

Han får desuden ansvar for at samle og lede det nye team ’Politik og kommunikation’ med seks medarbejdere.

Læs også

Pier 3 skal omdannes til et samlende bykvarter

Samtidig med ansættelsen af den nye politiske direktør styrker Arkitektforeningen fagligheden ved at samle ansvaret for faglighed og medlemskab under udviklingschef Dorte Sibast. Hun var tidligere chef for strategisk rådgivning og kommunikation.

Tobias Zacho Larsen tiltræder den 15. august 2024.

Relateret indhold