Odense-arkitekter vinder veteranhjem

Danmarks første nyopførte veteranhjem skal bygges på en ide fra Isager Arkitekter.
Isager og Cornelius + Vöge skal tegne det nye veteranhjem i Odense. Visualisering: Isager Arkitekter.
Isager og Cornelius + Vöge skal tegne det nye veteranhjem i Odense. Visualisering: Isager Arkitekter.

Isager Arkitekter skal tegne Danmarks første nyopførte veteranhjem, der kommer til at ligge i Odense. Vinderforslaget er fundet efter en idekonkurrence med deltagelse af Creo Arkitekter, Johannesen Architects og Isager Arkitekter.

– I dommerkomiteen er vi begejstrede for ideen om at skabe en arkitektur, der kombinerer den velkendte ro i et kloster med muligheden for også at kunne søge fællesskabet og samværet med andre, der har kendt til at være udstationeret og i krig. Odense Veteranhjem bliver det første danske veteranhjem, der fra grunden er designet og bygget efter de hjemvendte soldaters behov. Det synes jeg, at Isager Arkitekter udnytter optimalt med sit vinderforslag, siger rådmand Steen Møller fra Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen i Odense, der er formand for dommerkomiteen.

I dommerkomiteen er vi begejstrede for ideen om at skabe en arkitektur, der kombinerer den velkendte ro i et kloster med muligheden for også at kunne søge fællesskabet.

Steen Møller Formand for dommerkomiteen

Fra krig til fordragelighed

– Veteranhjemmet er lige så meget en kompleks samfundsopgave som en arkitektfaglig opgave. Det er betryggende i den forstand, at det ofte er i forståelsen af de mest komplekse opgaver, at der kan skabes bære- og levedygtige løsninger. Klostertanken dukkede frem undervejs i skitsearbejdet, og trådene samlede sig så småt i projektet. Vi tror på, at idéen er bæredygtig – det skylder vi – for at kunne akklimatisere fra krig til fordragelighed, siger direktør Andreas Isager fra Isager Arkitekter.

Vinderforslaget er lavet i samarbejde imellem Isager og Cornelius + Vöge, der også sammen har tegnet det præmierede Nordatlantisk Hus på Odense Havn.

Korte ophold

Det er planen, at Veteranhjem Odense skal kunne tilbyde op til otte veteraner ophold ad gangen på egne værelser. Der er tale om kortere, midlertidige ophold for tidligere soldater, der har brug for at komme væk fra hverdagen og finde ro eller samvær med ligesindede. Samtidig skal veteranhjemmet også være et mødested for alle tidligere udsendte og deres pårørende.

Veteranhjem Odense bygges sammen med Dannevirke Soldaterhjem i Odense. Forbindelsen imellem de to huse vil udgøre en bygningsmæssig afslutning af Ansgar Anlæg og dermed skabe en harmonisk helhed imellem veteranhjem og soldaterhjem.

Vinderforslaget skal nu bearbejdes i samarbejde med veteranerne og tilpasses efter den økonomiske ramme, der kan skaffes til byggeriet. Forsvarsforligspartierne har i december 2014 bevilget de første otte millioner kroner til Veteranhjem Odense.

Veteranhjemmet skal blandt andet virke som et pusterum for soldater hjemvendt fra krig. Visualisering: Isager Arkitekter.
Veteranhjemmet skal blandt andet virke som et pusterum for soldater hjemvendt fra krig. Visualisering: Isager Arkitekter.

Relateret indhold