Fynsk skole og kulturhus skal styrke det sociale liv

Sammen med Moe og UrbanLab Nordic skal Rum modernisere og udbygge Broskolen for Faaborg-Midtfyn Kommune. Udvidelsen omfatter blandt andet en ny musikskole, der også skal fungere som kulturhus.
Frederiksberg Skole i Sorø, tegnet af Rum. Foto: Rune Fjord.
Frederiksberg Skole i Sorø, tegnet af Rum. Foto: Rune Fjord.

Om projektet

  • – Modernisering og udbygning af Broskolen i Årslev – med bl.a. ny musikskole.
  • – Økonomi: 39,5 mio. kr.
  • – Ibrugtagning: december 2024
  • – Bygherre: Faaborg-Midtfyn Kommune
  • – Totalrådgiver: Rum
  • – Ingeniør: Moe
  • – Landskabsarkitekt: UrbanLab Nordic

Broskolens eksisterende faciliteter moderniseres og omdannes, så bygningsmæssige- og funktionsmæssige ændringer bl.a. afhjælper udfordringerne med klasserummenes størrelser fra 51-58 m2. Nye zoner skal understøtte elevernes gruppe- og projektarbejde samt give mulighed for ophold og socialisering. Der etableres desuden attraktive udearealer samt en god og logisk wayfinding.

Skolen udvides med to selvstændige bygninger: En bygning med klasserum, fællesareal, billedkunst og håndværk & design samt et hus til musikskole, der skal være et kulturelt omdrejningspunkt for lokalområdet.

Årslev by er stærkt funderet i tanken om cirkularitet og bæredygtighed i bred forstand, og bæredygtighed skal derfor integreres i projektet som et værdiskabende element for både skolens brugere og for byen.

Fokus på proces og DGNB

Faaborg-Midtfyn Kommune giver vinderteamet skalaens næsthøjeste karakter for en fortrinlig opfyldelse af underkriteriet Proces – ikke mindst fokus på DGNB:

– Teamet beskriver på fortrinlig vis fokusering på DGNB igennem hele processen. Ligeledes er der et fokus på samspillet med områdecertificeringen. Det er tydeligt, at teamet har stor viden om den aktuelle lovgivning mht. DGNB Hjerte samt i forhold til efterlevelse af samme, står der bl.a. i evalueringsnotatet.

Håndfast udgangspunkt i udbudsmaterialets krav

Også teamets håndtering af brugerprocessen får flotte ord med på vejen:

– Teamet viser forståelse for den forestående proces igennem alle faser. De tager håndfast udgangspunkt i udbudsmaterialets krav og specifikke anvisninger, og der bygges på fornemste vis herpå med diverse møder i udførelsesfasen omkring drift.

Projektet tager udgangspunkt i et pædagogisk byggeprogram og skitseforslag, udarbejdet på baggrund af afholdte workshops med bygherre, brugere og naboer. Der er således skabt et optimalt grundlag for den videre proces.

Håndværkerudgifterne er budgetteret til 39,5 mio, kr., og byggeriet forventes klar til ibrugtagning i december 2024.

Relateret indhold