FOKUS: Cortex Park

Illustration: KPF Arkitekter A/S.
Illustration: KPF Arkitekter A/S.

Om projektet

  • Areal: 6300 kvm.
  • Budget: 67 mio. kr.
  • Bygherre: Kollegieboligselskabet/Freje Ejendomme
  • Arkitekt: KPF Arkitekter
  • Totalrådgiver: KPF Arkitekter
  • Ingeniør: Grontmij
  • Hovedentreprenør: Dansk Boligbyg

UGENS PROJEKT – Projektet omfatter opførelse af 95 ungdomsboliger i en ny bydel syd for Odense centrum.

Projektet vil sammen med etape 1 omkranse et lukket grønt gårdrum med plads til ophold for beboerne. Alle boliger er lyse og har egne altaner. Byggeriet opføres i 4/5 etager med bærende konstruktioner og altangang i betonelementer og med facader i sandwichelementer og lette facadepartier. Tage udføres med kileskåret isolering og tagpap. Vådrum i de 95 ungdomsboliger forventes udført som præfabrikerede kabiner. Boliger forsynes med altaner i fiberbeton.

Projektet omfatter en kælder med parkering og diverse teknikrum. Udvendige gårdarealer belægges med fliser, græs, bunddække, ligesom der etableres overdækket cykelparkering. Endvidere skal der udføres p-pladser, terrænregulering og belægninger. Desuden kælder med 18-20 p-pladser samt hobbyrum og teknikrum.

Projektet omfatter også en erhvervslejlighed, der er fuldt integreret i projektets geometri i stueplan. Erhvervslejligheden afleveres som råhus til senere komplettering. Projektet udbydes samlet og udgør i alt ca. 4.900 kvm brutto samt ca. 1.400 kvm kælder. Kollegieboligselskabet er bygherre på ungdomsboligerne og Freja Ejendomme er bygherre på erhvervsdelen.

CRM-Byggefakta A/S leverer hver uge “Ugens Projekt” til Dagens Byggeri. Projektet er hentet fra CRM-Byggefaktas database, som indeholder over 9.000 aktive danske byggeprojekter, dvs. stort set alle byggeprojekter i Danmark større end opførelse af en-families boliger.

Virksomheden overvåger den danske bygge- og anlægsbranche og er den førende leverandør af information om byggeprojekter til byggeriets parter.

Se mere om CRM-Byggefakta.

Illustration: KPF Arkitekter A/S.
Illustration: KPF Arkitekter A/S.

Relateret indhold