Erfarent team vinder drømmeprojekt til 470 mio. kroner

Vinderholdet, der består af C. F. Møller Architects, GPP arkitekter, NERD architects og AFRY, skal omdanne en utryg bymidte i Nordsjælland til et levende område, hvor alle befolkningsgrupper skal kunne finde sig til rette og mødes på tværs.
C. F. Møller Architects, GPP arkitekter, NERD architects og AFRY skal sammen tegne Generationernes Hus i Nivå.
C. F. Møller Architects, GPP arkitekter, NERD architects og AFRY skal sammen tegne Generationernes Hus i Nivå.

Selvom Nivå ligger godt placeret ved både vand og skov, er den nuværende bymidte præget af tomme butikslokaler og meget lidt liv, da ikke alle borgere er trygge ved at færdes der. Derfor har Fredensborg Kommune valgt at investere op mod ½ mia. kr. i realiseringen af visionen for Fremtidens Bymidte.

Central i planen er ‘Generationernes Hus’, som kommer til at omfatte en ny skole med idrætshal og SFO, en svømmehal, et plejecenter og renovering og udvidelse af bibliotek/kulturhus.

Med budget på 470 mio. kr. skal Generationernes Hus udfordre de institutionelle rammer for skolebyggerier ved at integrere øvrige offentlige funktioner for alle byens borgere og ved at stå som urbane markører for Nivås bymidte, der giver en ny central identitet til bydelen. Ved at samle centrale, offentlige funktioner i Generationernes Hus bliver der skabt liv og møder mellem alle byens generationer fra morgen til aften.

Ny bymæssig kerne og arkitektonisk identitet

Fredensborg Kommunes store investering skal tegnes af et team bestående af C.F. Møller Architects (totalrådgiver), GPP arkitekter, NERD architects og AFRY.

– Det er med stolthed og stor glæde, at vi modtager den spændende og vigtige opgave med at udvikle ‘Generationernes Hus’. Det er en vaskeægte drømmeopgave, hvor alle vores dygtige team-kompetencer kommer i spil. Her får vi mulighed for at bidrage med sammenhængende arkitektoniske løsninger på det by-strategiske, det læringsfunktionelle, det bæredygtige og det tryghedsskabende i det nye område. Det vil samlet set give Nivå en ny bymæssig kerne og arkitektonisk identitet, siger Lone Wiggers, arkitekt og partner hos C.F. Møller Architects.

Ved at samle centrale, offentlige funktioner i Generationernes Hus bliver der skabt liv og møder mellem alle byens generationer fra morgen til aften.
Ved at samle centrale, offentlige funktioner i Generationernes Hus bliver der skabt liv og møder mellem alle byens generationer fra morgen til aften.

Et aktiv for gamle og nye borgere

Nivå har en lang og stolt teglværkshistorie, som har skabt et oplevelsesrigt grønt og blåt bælte fra havnen og helt ind til bymidten. Som i mange tilsvarende byer oplever Nivå dog udbredt butiksdød, og derfor tegner tomme butikker og utidssvarende omgivelser i dag billedet af en bymidte, der har svært ved at skabe rammen om et godt byliv. Byrådet ser ændringen som en enestående mulighed for at udvikle Fremtidens Nivå Bymidte, hvor kommunale og private investeringer i samspil definerer og former en ny og unik bymidte, lyder det fra borgmester Thomas Lykke Pedersen:

– For byrådet er det vigtigt, at den nye bymidte realiseres, så det opfylder så mange af borgernes ønsker som muligt. Samtidig skal ønskerne integreres i en spændende arkitektonisk ramme med maksimal bæredygtighed. Vi skal have en Nivå bymidte, der både ses som et stort aktiv for borgerne i Nivå, men som også tiltrækker folk udefra.

Projektet omfatter en ny skole med idrætshal og SFO, en svømmehal, et plejecenter og renovering og udvidelse af bibliotek/kulturhus.
Projektet omfatter en ny skole med idrætshal og SFO, en svømmehal, et plejecenter og renovering og udvidelse af bibliotek/kulturhus.

Torve, pladser og stier og uspoleret natur

Arkitekt Lone Wiggers fortæller, at skolens læringsområder består af lige dele bygning og landskab med udendørs arealer, der understøtter leg, bevægelse, naturfag og madlavning, som alle er faciliteter, der er åbne for byens øvrige borgere:

– For at sikre liv på alle sider af Generationernes Hus er bygningerne uden for- og bagside og med indgange fra alle sider. Bygningerne ligger som en klynge med en åben struktur af torve, pladser og stier, der forbinder alle funktionerne og åbner i retningen af både byen og den uspolerede natur, som ligger tæt på Nivås bymidte, hvor Generationernes Hus er placeret.

For at forankre Generationernes Hus i Nivå bliver det dels opført i tegl, som både skaber en sammenhæng med byens eksisterende bygninger og med de nedlagte teglværker, der kendetegner byens historie. For at skabe variation og blødhed til teglbyggeriet bliver træ anvendt i overgange mellem uderum og husene, sammen med glaspartier i stueetager, der styrker oplevelsen af tryghed, når man passerer bygningerne.

Bygningerne forventes at stå færdige i midten af 2025 og svømmehallen i 2026.

Relateret indhold