– Bygninger er detaljer i helheden

For Rikke Juul Gram, kreativ direktør hos Schønherr, er det ikke husene alene, der definerer en by men i lige så høj grad mellemrummene imellem dem. Dagens Byggeri tog på byvandring i Aarhus med landskabsarkitekten, der mener, at smukke byrum gør os smukke som mennesker. Artiklen er den første af to artikler om byrum i Aarhus.
Aarhus' blå og grønne værdier er ifølge Rikke Juul Gram under pres. Blandt andet i Ceres Byen, hvor der bygges højt og tæt ud mod Aarhus Å. Foto: Morten Emil Freltoft Krogsholm.
Aarhus' blå og grønne værdier er ifølge Rikke Juul Gram under pres. Blandt andet i Ceres Byen, hvor der bygges højt og tæt ud mod Aarhus Å. Foto: Morten Emil Freltoft Krogsholm.

Krydset viser som bekendt, hvor skatten er begravet, og nogenlunde samme billede bruger Rikke Juul Gram, kreativ direktør hos Schønherr, om Aarhus, der er opstået midt i det grønne og blå kryds, hvor skovene nord og syd for byen møder Aarhus Å og havet. Skovene og vandet er i hendes optik Aarhus’ værdimæssige byggesten, men det er også byggesten, der er ved at komme under pres. Blandt andet i den store, nye bydel på havnen, Aarhus Ø, hvor det ene store byggeri efter det andet på få år har ændret havnefronten betragteligt.

– Jeg synes, man skal styre al byudvikling efter det store blå og grønne kryds, for det er Aarhus’ DNA. Det er det, der er vores fortælling, og det er et stort, åbent spørgsmål, hvordan sammenhængen mellem midtbyen og Aarhus Ø kommer til at forme sig. Vi er lige begyndt at se konturerne af en anden slags byrum, og jeg kan sagtens se, at der er gode overvejelser på spil, men jeg kunne godt tænke mig, at denne bydel var meget grønnere end i dag. Jeg synes, her skulle være masser af træer, der fortæller om hele den historie, som Aarhus er født af, og der mangler lidt for eksempel omkring Navitas, siger Rikke Juul Gram til Dagens Byggeri.

Alt, hvad der ikke er bygninger, er offentligt rum og tilhører os alle sammen. Og når vi ikke har tilstrækkelig omsorg for skønheden i byrummet, falmer både byen og vi selv.

Kreativ direktør Rikke Juul Gram Schønherr

Se interview med Rikke Juul Gram, kreativ direktør i Schønherr.

Bagsiden halter

Hun er glad for den nye træbrygge og de store, flotte piletræer på den ene side af Navitas, men bagsiden, der har karakter af en varegård, kan ingen være tjent med i hendes optik.

– Alt, hvad der ikke er bygninger, er offentligt rum og tilhører os alle sammen. Og når vi ikke har tilstrækkelig omsorg for skønheden i byrummet, falmer både byen og vi selv. For vi ser hinanden i et andet lys, når vi ser på hinanden i et rum, der er taget kærlig hånd om, og det synes jeg ærligt talt ikke, at der er her, siger Rikke Juul Gram.

Større fokus

Hun oplever, at byrumskvalitet for alvor er ved at komme på dagsordenen i landets næststørste by, men hun ville ønske, at det var sket allerede for 15 år siden, da man lavede planerne for Aarhus Ø.

– Det vil nok provokere mange, men bygninger er detaljer i helheden, selv om man alt for ofte ser, at omgivelserne må indrette sig efter en bygning. Men hvis vi vil hinanden, skal vi hylde det offentlige rum, hvor bygningerne er de vægge, der holder det, som er imellem dem. Hvis man havde forstået de sammenhænge lidt bedre for 15 år siden, så ville der være nogle ting, der så anderledes ud i dag. Man skal tænke sig godt om, når man går i gang med at udvikle på vores byer, siger Rikke Juul Gram.

Hun roser arkitekturen i den nye Bestseller-bygning, der ligger lige ved siden af Navitas, men ærgrer sig samtidig over placeringen lige for enden af Nørrebrogade, der er den fælles ankomst til bymidten, og her havde hun gerne set havnebassinet brede sig ud.

Åen er under pres

Rikke Juul Gram er også bekymret for udviklingen af Ceres Byen, der består af store nybyggerier langs Aarhus Å på det sted, hvor byens gamle bryghus lå.

– Ceres Byen er et svar på et presserende behov for flere kvadratmeter. Men det er utrolig vigtigt at tænke over, hvilket rum der skabes mellem åen og husene. Vi skal skabe det fornemste landskabsrum med lys, luft og plads til os alle langs åen, der er den rekreative vandvej ud af byen. Jeg synes, det er kendetegnende for Aarhus, at det er en dal by i midten, og jeg synes, vi skal tænke os godt om, når vi begynder at lave så høje huse midt i byen, som det er tilfældet i Ceres Byen. Vi presser bymidten og det, vi elsker ved den, fordi det jo altid er mest attraktivt at bygge der, hvor vi helst vil være. Men når man gør det, så mister man samtidig det, der var kvaliteten i første omgang. Det er en svær balancegang, for der er også mange ting, Aarhus gerne vil som by, og der er byggegrunde også en indtægtskilde, der kan være med til at betale for velfærd, siger Rikke Juul Gram.

Bygninger er detaljer

Hun tvivler imidlertid ikke på, at politikerne godt ved, hvad der er på spil.

– Jeg er sikker på, at alle vores politikere er meget bevidste om problematikken. Men der vil altid være en brydning mellem de penge, man tjener ved at sælge byggegrunde, og de langsigtede strategier. Det gælder om at blive ved med at tale om det, så vi ikke glemmer det, for tingene går stærkt. Vi skal hele tiden spørge os selv, hvad der er vigtigst og derfor skal komme først. Og det skal åen. Og så kommer husene. Bygninger er detaljer i det store billede.

Ifølge Rikke Juul Gram undergår havnemiljøer verden over forandringer, og hun nævner blandt andet Vancouver som en by, der har udviklet gode modeller til at involvere borgerne i beslutningerne, når deres adgang til vandet er til forhandling.

Den byvendte del af Navitas er i Rikke Juul Grams øjne et velfungerende byrum med træbrygge og træer. Foto: Kristian Troelsen.
Den byvendte del af Navitas er i Rikke Juul Grams øjne et velfungerende byrum med træbrygge og træer. Foto: Kristian Troelsen.
Rikke Juul Gram ville ønske, at der var blevet gjort mere ud af byrummet bag Navitas, som ses til venstre i billedet. Foto: Kristian Troelsen.
Rikke Juul Gram ville ønske, at der var blevet gjort mere ud af byrummet bag Navitas, som ses til venstre i billedet. Foto: Kristian Troelsen.

Relateret indhold