Arkitema vinder norsk konkurrence

Arkitema Architects skal tegne nyt helse- og omsorgscenter på 12.000 kvm i den norske by Lena.
Arkitema Architects har vundet et norsk projekt på 12.000 kvm. Illustration: Arkitema.
Arkitema Architects har vundet et norsk projekt på 12.000 kvm. Illustration: Arkitema.

Arkitema er netop blevet udpeget som vinder af konkurrencen om at tegne et nyt pleje- og sundhedscenter på 12.000 kvm i den norske by Lena, nord for Oslo. Østre Toten Helse- og Omsorgssenter, som projektet hedder, skal centralisere flere sundhedsfunktioner i kommunen, samtidig med, at centret skal fungere som bosted for demente. Det oplyser Arkitema i en pressemeddelelse.

Udfordringen har været at sammensætte mange forskellige brugergrupper på samme sted og have fokus på såvel åbenhed og imødekommenhed over for brugerne som privatliv for beboerne. Den udfordring har Arkitema Architects løst bedst, lyder det i juryrapporten:

Som juryen også bemærker, har vi gennem arkitekturen også formået at effektivisere bemandingen.

Thomas Carstens Seniorpartner, Arkitema Architects i Oslo

Funktionelle løsninger

– Projektet udmærker sig med overbevisende funktionelle løsninger, der giver den nødvendige effektivitet og fleksibilitet, samtidig med at projektet kendetegnes ved en stor grad af hjemlighed. Juryen vil specielt pege på de kvaliteter, projektet har som hjem for beboere og som en god og effektiv arbejdsplads for de ansatte, lyder det i rapporten.

Et typisk kendetegn ved sundhedsbyggeri er ifølge Arkitema korridorer, der leder til rum på begge sider. For at åbne op for de demente beboere, har tegnestuen valgt at gøre op med denne tanke i vinderprojektet ved at lægge gangene ud til atriumgårde og lave glasvægge. Det skal give ro og en følelse af frihed for beboerne. De demente kommer til at bo i grupper på otte og kan frit bevæge sig mellem gårde og boenheder. Et centralt placeret vagtrum skal fungere som sluse for i alt 48 beboere – placeringen skal sikre optimalt opsyn, samtidig med, at den frigør ressourcer til kontakt med beboerne.

Sparer ressourcer

– Vi har haft stort fokus på alle brugerne, og især de demente, der skal bo i centret, for de skal fortsat have et godt liv. De skal have følelsen af at have deres frihed, men samtidig skal vi passe godt på dem. Det, mener vi, øger deres livskvalitet. Samtidig får vi god plads til mange andre funktioner, hvilket gør dette center til en god løsning på den udfordring, som de fleste kommuner står overfor. Der skal spares ressourcer, og det gør man ved at samle flere mindre funktioner ét sted, og som juryen også bemærker, har vi gennem arkitekturen også formået at effektivisere bemandingen, siger seniorpartner Thomas Carstens fra Arkitema Architects i Oslo, og henviser til, at juryen har regnet sig frem til, at Arkitemas løsning giver en besparelse på bemandingsomkostninger på 20-25 procent i forhold til konkurrencens øvrige forslag.

Naturlige skel

Med en parterre-løsning bliver der i det nederste niveau plads til parkeringskælder, hovedindgang, kantine og ambulatorier, mens der øverst bliver fysioterapi og to lukkede gårde med boenheder omkring. Dermed bliver der ifølge Arkitema nogle naturlige skel mellem de mange forskellige mennesker, der skal arbejde, bo og bruge det kommende center. Det er disse mennesker, som Arkitema Architects har haft i fokus i udviklingsprocessen.

Arkitemas sundhedsteam har tidligere tegnet ældreboliger i Presteheia Sykehjem i Kristianssand og et nyt psykiatrisk sygehus i Esbjerg.

Byggeriet er planlagt til at begynde i efteråret 2017 og skal efter planen stå færdigt i 2019.

Relateret indhold