3XN’s monolit skal huse Danmarks nye Kyst- og Lystfiskercenter

Visuelle kig mod havet. En unik og genkendelig bygning. Sin helt egen tydelige identitet. 3XN’s vinderdesign af det nye Kyst- og Lystfiskercenter i Assens roses til skyerne.
Det nye Kyst- og Lystfiskercenter vil blive opført som en kompakt træbygning med en beskyttende skærm af tegl og biogene materialer. Vinderforslaget giver en lang række muligheder for at komme fysisk tæt på vandet. Visualisering: 3XN

Fire internationale teams arbejder i øjeblikket på den oplevelse, borgere og turister kan opnå, når de besøger det kommende Kyst- og Lystfiskercenter på Assens Havn.

Nu ved de, hvilken ramme, deres oplevelser skal passe ind i. Rammen har 3XN skitseret med teknisk og faglig støtte fra Detblå, Henry Jensen Rådgivende Ingeniører og Bactocon. Teamet er dermed vinder af arkitektkonkurrencen, der også havde deltagelse af tre andre teams med hhv. Bjarke Ingels Group, Arkitektfirmaet Kjaer & Richter og Lundgaard & Tranbjerg Arkitekter i spidsen.

Læs også

Gillelejes nye museum er en hyldest til havet

Vinderforslaget vil blive opført som en kompakt træbygning på 700 kvadratmeter i to etager med en beskyttende skærm af tegl og biogene materialer, der lever op til arkitektkonkurrencens kriterier om holdbarhed og bæredygtighed.

Ankomstrummet får udsigt og direkte adgang til udearealer mod både syd, øst og vest. Rummet tænkes som et socialt sted, der naturligt danner ramme for foreningsliv og de aktiviteter, der foregår omkring huset.

Bygningens tre udstillingsrum er alle fleksible og kan opdeles og inddeles i mindre rum afhængig af formidlingen.

Visuelle kig ud mod havet

I bedømmelsesgrundlaget for vinderforslaget lyder det blandt andet:

Afstanden mellem den nye bygning og det gamle pakhus på molen tillader gode indkig til det historiske havneområde også fra vandsiden. Der etableres tre større bassiner som væves sammen gennem et stenrev og træbrygger. Visualisering: 3XN

”Med en monolitisk form står bygningen som et markant vartegn, der er velforankret i havnens store fortælling, de visuelle kig ud mod havet og de tre øer i horisonten. (…) Bygningens ikoniske hovedform tegnes af en stor oval skærm, der omslutter de to ankomst- og udstillingsetager og en udendørs udstillings- og 360 graders udsigtsplatform øverst. (…) et stærkt og enkelt arkitektonisk greb, der med sit formsprog, skala og materialekarakter skaber en unik og genkendelig bygning, der både spiller sammen med pakhuset og det omgivende havne- og bymiljøs mangfoldige udtryk og samtidig har sin helt egen tydelige identitet (…).”

Læs også

Hvalskeletter, sommerfugle og mineraler: Nyt naturhistorisk museum står færdigt

Jan Ammundsen, Senior Partner i 3XN/GXN, siger:

– For os har det været vigtigt at designe en bygning, som på en og samme tid er enkel og legende i sit design. En bygning som passer ind i omgivelserne og er varm, velkommende, legende og oplevelsesrig. Bygningens ovale form gør, at den er let genkendelig fra alle sider. Den har et stærkt design og et fleksibelt layout. Bygget af varme, robuste og naturlige materialer, træ og tegl. Bygningens design er kompakt, enkelt og bæredygtigt.    

Der bliver 360 graders udsigt fra toppen af bygningen. Herfra kan man kigge ind mod byen og ud mod havet og de tre øer i horisonten. Visualisering: 3XN

Stenrev med store sten

Kyst- og Lystfiskercenteret er støttet af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal med 25 millioner kroner, Nordea-fonden med 19 millioner kroner samt staten og Assens Kommune med henholdsvis 22 og 15 millioner kroner.

Vinderforslaget giver bl.a. en lang række muligheder for at komme fysisk tæt på vandet, og dermed leve op til blandt andet A.P. Møller Fondens forudsætning for donationen, om at øge danskernes kendskab til livet under vandet – alt fra fauna til forurening af havet.

Hvem der skal stå for formidlingsdelen i det nye center er endnu ikke på plads, men der var stor også international interesse for at deltage i konkurrencen. Visualisering: 3XN

Der etableres stenrev med store sten, som åbner op for et miljø for fisk og andre dyr, og der etableres en rampe fra Midtermolen og centeret ned til området med stenrevet, så det bliver tilgængeligt for de besøgende.

Bliver Assens’ nye vartegn

Det var en enig bedømmelseskomité, der udpegede 3XN’s forslag som vinder. Formand for bedømmelseskomitéen og borgmester i Assens Kommune, Søren Steen Andersen, siger:

Det er her på Assens Havn, at det nye Kyst- og Lystfiskercenter kommer til at ligge. Det skal spille sammen med det gamle, røde pakhus og havnens øvrige faciliteter. Der etableres bl.a. en rampe fra Midtermolen og centeret ned til området med stenrevet, så det bliver tilgængeligt for de besøgende. Foto: Assens Kommune

Kyst- og Lystfiskercenteret i Assens udspringer af den nationale strategi for kyst- og lystfiskeri, som der i 2018 blev afsat 32 mio. kr. på finansloven til. Ud af de 32 mio. kr., er de 22 mio. kr. øremærket til at etablere et Kyst- og Lystfiskercenter. Assens Kommune er tovholder på at føre strategien ud i virkeligheden.

– Det valgte projekt giver det nationale center en stærk arkitektonisk ramme for sit arbejde med vigtig og spændende formidling af viden om vand. Med det valgte forslag får Assens by et vartegn, der kommer til at løfte byen og gøre havneområdet endnu mere attraktivt.

I alt forventes opførelsen af centeret at komme til at koste 70-75 mio. kr. ekskl. diverse følgeinvesteringer og allerede afholdte udgifter.

Relateret indhold